[ X ]
[ X ]
[ X ]
Detalii din biografia noii președinte al Curții de Conturi
15 Aprilie

Tatiana Șevciuc a fost numită, de Parlament, în funcția de președinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova la 21 martie curent. Deține titlul de doctor în științe economice și, până a veni, în 2022, la CCRM, a activat în cadrul mai multor instituții, informează CURENTUL. 

La capitolul studii, Tatiana Șevciuc a indicat: 2022-2024 – master în drept economic, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; 2006-2009 – doctor în științe economice, Academia de Studii Economice din Moldova; 2001-2005 – licențiat în științe economice, specialitatea contabilitate și audit, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 1998-2001 – studii liceale, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din municipiul Chișinău; 1989-1998 – studii gimnaziale, Școala medie din satul Volintiri, raionul Stefan Vodă.

În ceea ce ține de experiența profesională, în CV, ea a notat: 2023-prezent – membru al Comitetului de supraveghere a auditului; 19 mai 2022 – numită în funcția de membru al Curții de Conturi, prin Hotărârea Parlamentului nr. 123 din 19.05.2022; 2021-2022 – prorector pentru dezvoltare instituțională și activitate economico-financiară, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 2020-2023 – cercetător superior în proiectul științific „Abordări previzionale a sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri”, UASM; 2019-2023 – membru al Comisiei de certificare a auditorilor de pe lângă Consiliul de supraveghere publică a auditului; 2019-2023 – conferențiar universitar, Catedra activitate specială de investigații și anticorupție, Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne; 2019-prezent – conferențiar universitar, Departamentul contabilitate și informatică economică, Universitatea de Stat din Moldova; 2019-2022– membru al Consiliului de contabilitate și raportare financiară, Ministerul Finanțelor; 2015-2018 – membru al Consiliului de supraveghere a activității auditorilor al Ministerului Finanțelor; 2015-2020 – secretar al Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională al Universității Agrare de Stat din Moldova; 2013 – membru al Grupului de lucru din cadrul Ministerului Finanțelor la elaborarea Regulamentului privind evidența contabilă a plantațiilor viticole în procesul plantării, exploatării și defrișării acestora, Ministerul Finanțelor; 2012-2013 – membru al Grupului de lucru din cadrul Ministerului Finanțelor la elaborarea Standardului Național de Contabilitate „Particularitățile contabilității în agricultură”, Ministerul Finanțelor; 2011-2022 – conferențiar universitar, Departamentul contabilitate finanțe și informatică, Universitatea Agrară de Stat din Moldova; 2005-2011 – prodecan al Facultății Contabilitate, Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

Este autor și coautor a unei monografii și a peste 100 de lucrări științifice și metodico-didactice.

Vorbește limbile: română, rusă, engleză și franceză.

Tatiana Șevciuc s-a născut la 20 mai 1983, în satul Volintiri, raionul Ștefan Vodă. Este căsătorită, are 2 copii.

Inapoi la arhiva noutaților