[ X ]
[ X ]
[ X ]
Despre riscuri, provocări şi oportunităţile ce stau în faţa noului Guvern  
25 Martie

Noului Guvern îi revine o misiune grea – să guverneze ţara în condiţii extrem de dificile şi fără precedent. Nu cred că voi greşi dacă voi afirma că nici un Executiv din cele ce au fost la putere în anii de independenţă nu şi-a început mandatul în condiţii atât de complicate. Pe de o parte, se resimt încă efectele pandemiei şi ale crizei economice provocate de aceasta, iar pe de altă parte economia naţională şi nu numai e afectată puternic de războiul din ţara vecină. Aceasta pune o presiune enormă pe noul Guvern, riscuri şi provocări existând o mulţime. Însă, după cum bine se ştie, orice criză înseamnă nu doar probleme, ci şi oportunităţi. În rândurile de mai jos voi face o scurtă trecere în revistă a riscurilor, provocărilor şi oportunităţilor ce stau în faţa noului Guvern, în speranţa că aceasta ne va face să înţelegem mai bine specificul situaţiei pe care o traversăm.

Cea mai mare provocare a noului Guvern probabil va fi acoperirea deficitului bugetar record – 18 milioane de lei. Aici Guvernul va putea miza atât pe suportul partenerilor de dezvoltare, cât şi pe sporirea defalcărilor bugetare ca urmare a impulsionării activităţilor economice. Şi dacă în cazul relaţiei cu partenerii de dezvoltare lucrurile sunt, mai mult sau mai puţin clare, în cazul impulsionării activităţilor economice se impune deschiderea unor paranteze. Astfel, statul poate obţine impulsionarea activităţilor economice prin îmbunătăţirea cadrului legal ce reglementează activitatea de întreprinzător, prin reducerea nivelului de birocraţie în unele instituţii, prin promovarea în continuare şi cu mai multă fermitate a reformei justiţiei, prin trecerea luptei cu corupţia la un nivel calitativ nou şi prin implementarea unor măsuri eficiente de reducere a economii tenebre. În unele din direcţiile menţionate se acţionează deja. Deocamdată e prematur de făcut careva concluzii, dar cert este că, pe fondalul unor provocări fără precedent, Guvernul caută nu doar soluţii, ci şi oportunităţi.

A doua mare provocare pentru Guvern (dar cred că aici putem vorbi şi de alte ramuri ale puterii de stat) este consolidarea securităţii naţionale pe multiple dimensiuni. În ceea ce ţine de securitatea energetică, constatăm că deja s-au făcut serioşi paşi înainte. Unii paşi se întreprind pentru consolidarea securităţii militare. Putem vorbi de unele începuturi şi în ceea ce ţine de asigurarea securităţii alimentare a ţării. Dar mai rămân neacoperite încă alte dimensiuni importante ale securităţii naţionale. Şi, la fel ca şi în cazul precedentei provocări, vedem că problemele sunt soluţionate treptat, valorificându-se oportunităţile existente. Iar prin oportunităţi se are în vedere de la diversificarea parterneriatelor externe (în ceea ce ţine de securitatea alimentară sau energetică) până la valorificarea şanselor oferite de partenerii de dezvoltare (securitatea militară).

A treia mare provocare pentru noul Guvern o reprezintă valul migraţional masiv cu care ne confruntăm. Şi aici vorbim de două faţete ale problemei: pe de o parte trebuie să facem faţă valului de refugiaţi care continuă să vină în Moldova pe fondalul războiului din ţara vecină (problema nu e atât de acută ca şi la începutul războiului, dar ea, totuşi, persistă). Iar pe de altă parte se impun măsuri pentru a stopa exodul cetăţenilor noştri. Or, pleacă în primul rând oameni apţi de muncă, specialişti în diverse domenii, ceea ce, în egală măsură afectează economia naţională, indicatorii demografici, capacitatea statului de a face faţă problemelor sociale etc. Cât nu ar părea de straniu, dar şi în cazul acesteia a treia provocări, apar oportunităţi. Nu mă voi referi în detalii la ele, dar sunt sigur că unele analize profesioniste la temă, le-ar scoate lejer în evidenţă. Repet: nu voi deschide parantezele pentru că, nu este exclus că măsuri în acest sens deja figurează pe agenda noului Executiv şi ar mai bine dacă ele vor fi analizate în momentul în care vor deveni publice.

Cu alte cuvinte, sumând cele menţionate mai sus, putem spune că provocările noului Guvern ţin acum de: acoperirea deficitului bugetar, inclusiv prin descătuşarea economiei; asigurarea securităţii naţionale pe multiple dimensiuni; stoparea declinului demografic, care are grave consecinţe în special asupra domeniului social şi umanitar. Iar fiecare din aceste provocări, presupune nu doar aspecte negative, ci şi oportunităţi, care, sunt sigur, vor fi valorificate la maximum.

Igor Roșca, director general al „Rogob”

www.igorrosca.md

Inapoi la arhiva noutaților