[ X ]
[ X ]
Datele BNS: Femeile trăiesc 73,9 ani, iar bărbații 65,9 ani
28 Iulie

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică despre durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 20202, măsurată prin speranța de viață la naștere a populației cu reședință obișnuită, transmite CURENTUL.

Durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2020 a constituit 69,8 ani, în descreștere cu 1,1 ani în comparație cu anul precedent (după creștere continuă din anul 2014) și cu 10,4 ani mai puțin față de nivelul mediu al speranței de viață la naștere în cele 27 de țări ale UE în anul 2019 (81,3 ani). Speranța de viaţă la naştere pe sexe în anul 2020 a constituit 65,9 de ani pentru bărbați și 73,9 de ani pentru femei.

În anul 2020 durata medie a vieții la bărbați s-a micșorat comparativ cu anul precedent cu 0,9 ani, iar la femei – cu 1,2 ani.

În ultimul an scăderea indicatorului se datorează în mare parte creșterii semnificative a ratei mortalității generale atât la bărbați, cât și la femei, precum și a ratei mortalității infantile.

Astfel, în anul de referință comparativ cu anul 2019 s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de decese – cu 4 245 cazuri (sau cu 11,7%) mai mult6. Unul dintre motivele creșterii mortalității a fost pandemia de Covid-19. Conform informației furnizate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în 2020, din această cauză au decedat 2853 persoane, din care 1490 bărbați și 1363 femei.

Rata mortalității în 2020 a constituit 15,4 decedați la 1000 locuitori, inclusiv la bărbaţi – 17,1‰, la femei – 14,0‰. Rata mortalității infantile, de asemenea, a fost în creștere înregistrând valoarea de 8,7 copii decedați înainte de a ajunge la vârsta de un an la 1000 născuți-vii, comparativ cu 8,4 decese la 1000 de născuți-vii în 2019. Rata mortalității infantile la băieţi a fost în creștere până 9,0‰ (de la 8,5‰ în 2019), iar la fete până la 8,4‰ (de la 8,2‰ în 2019).

Există o disparitate de gen majoră în ceea ce privește speranţa de viaţă la naştere, femeile trăind, în medie, cu 8 ani mai mult decât bărbații (73,9 ani și 65,9 ani respectiv).

Această diferență este explicată în mare parte de stilul de viață, mai sănătos în cazul femeilor și de ocupațiile diferite ale celor două sexe și ca o consecință – nivelului mai înalt al mortalităţii premature în rândul bărbaţilor. În anul de referință, diferența în ani între speranța de viață a femeilor și a bărbaților s-a diminuat comparativ cu anul precedent cu 0,3 ani.

Ca și în anii precedenți, se menţine disparitatea între ratele mortalităţii generale pe grupe de vârstă pentru bărbați și femei, urmare a căreia durata medie a vieții populației feminine este mai mare în toate grupele de vârstă decât durata medie a vieții populației masculine la aceleași vârste.

Valorile speranţei de viaţă scad odată cu vârsta la ambele sexe, nivelurile acestora fiind însă superioare pe tot parcursul vieţii la femei, deşi la vârstele înaintate ecartul între sexe se diminuează. În urma analizei datelor privind ratele specifice de mortalitate pe grupe de vârstă și sexe, pentru anul 2020, cea mai accentuată disparitate de gen în speranţa de viaţă la naştere se înregistrează pentru nou-născuți (vârsta de 0 ani) și până la grupele în intervalul de vârstă de 5-24 ani (8 ani și, respectiv, 7,9 ani). Diferențe nesemnificative au fost constatate pentru bărbații și femeile din grupele de vârsta în intervalul de 70 ani și peste (2,4 ani și mai puțin).

Speranţa de viaţă la anumite vârste constituie un reper important pentru configurarea unor politici care iau în considerare ciclul vieţii pentru fiecare dintre cele două sexe, cum ar fi politicile de ocupare a forței de muncă, politicile din domeniul îngrjirii sănătăţii. Totodată, speranţa de viaţă la vârste înaintate este un indicator care reflectă influenţa condiţiilor de viaţă ale populaţiei asupra numărului de ani pe care îi mai poate trăi o persoană şi un reper important pentru ajustarea politicilor în domeniul pensiilor şi a îngrijirii de lungă durată a persoanelor vârstnice.

Astfel, pentru anul 2020, speranța de viață, în medie, pentru bărbați la vârsta de 60 de ani a fost de 14,1 ani, iar pentru femei la aceeași vârstă de 18,6 ani. Totodată, durata medie a vieţii pentru bărbații care au atins în anul 2020 vârsta de 65 ani a constituit 11,3 ani, pentru femeile de aceeași vârstă – 14,9 ani. Un bărbat la vârsta de 85 ani ar mai avea de trăit, în medie, 3,5 ani comparativ cu 3,8 ani pentru o femeie de aceeași vârstă.

Inapoi la arhiva noutaților