[ X ]
[ X ]
Cuvinte ale Mitropolitului Vladimir adunate în lucrarea „Slujind Biserica și Neamul”
21 Iulie

Către aniversarea a 45 de ani de slujire clericală și a 30 de ani de slujire arhierească a Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove a văzut lumina tiparului cartea SLUJIND BISERICA ȘI NEAMUL, Cuvinte ale Mitropolitului Vladimir (Cantarean), transmite CURENTUL.

Lucrarea SLUJIND BISERICA ȘI NEAMUL, Cuvinte ale Mitropolitului Vladimir (Cantarean)a adunat între coperțile sale 30 de ani de istorie și viață bisericească în țara noastră, reprezentați prin pastoralele, predicile, interviurile și cuvântările Înalt Preasfințitului Mitropolit Vladimir, făcute pe parcursul slujirii arhierești (1989-2019) a celui mai longeviv Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova de până acum.

Această ediție jubiliară este expresia dedicației, a muncii asidue și a dragostei creștinești ce caracterizează truda și activitatea Mitropolitului Vladimir în relația cu plinătatea Sfintei Biserici.

„Fiecare text este un argument în favoarea statorniciei în crez a Întâistătătorului, or, chiar dacă cele spuse aici au fost afirmate în perioade de timp marcate de diferite frământări și incertitudini sociale, mesajul Mitropolitului a fost de fiecare dată clar, răsunător și exact – inspirat din învățătura Ortodoxiei și îndreptat spre buna înțelegere și armonia dintre oameni, fără a deveni maleabil în vâltoarea evenimentelor. Anume această calitate de mediator calm și ferm a Înalt Preasfinției Sale alimentează prezența sa cu credință, vitalitate și speranță, molipsind și pe cei din jur cu acești factori, care până la urmă duc spre depășirea tuturor obstacolelor ce stau în calea păcii și liniștii celor de obște.

Înainte de expunerea puternicului mesaj social, Mitropolitul are grijă să transmită atât clerului, cât și credincioșilor esența credinței drept măritoare, făcând acest lucru într-un mod natural, deci sincer, și într-o manieră lejeră, dar nu simplistă, astfel încât esența cuvântului său să fi e înțeleasă de oameni din categorii diferite, dar pe care îi unește cel mai important lucru – credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceasta este una dintre calitățile-cheie ale Înalt Preasfinției Sale, care l-au consacrat ca un îndrumător chibzuit și iubitor de cei pentru care a făgăduit Domnului să-i păstorească și care este ascultat și urmat de creștini cu sinceritate și cu dragoste”, spune Mitropolia.

Parcurgând aceste pagini, cititorul va înțelege foarte clar locul și rolul acestei distinse personalități în istoria noastră ca popor creștin, dar mai ales modul în care a știut să se facă remarcat și auzit.

„Cuvântul este o amprentă a celui care l-a rostit sau l-a scris; astfel, cele afirmate de către Chiriarh în acești primi 30 de ani de arhipăstorie au lăsat urme adânci, demne de urmat, în cartea istoriei noastre recente de renaștere și regăsire, de revenire în albia firească a credinței noastre ancestrale.

Lucrarea SLUJIND BISERICA ȘI NEAMUL, Cuvinte ale Mitropolitului Vladimir (Cantarean) reprezintă crâmpeie de istorie, exprimate prin portretul unei conștiințe și marcate de dragostea de Dumnezeu și de aproapele – înțelegeți-le, trăiți-le și valorificați-le ca pe o adevărată hrană duhovnicească și ca pe o apă ce vine să potolească setea cunoașterii Adevărului”, menționează Mitropolia.

Cristina Parfeni

slujind_biserica_si_neamul

Inapoi la arhiva noutaților