[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
Cum au evoluat serviciile de navigație aeriană de la Independență încoace?
19 Septembrie

Procesele de recunoaştere şi dezvoltare a aviaţiei civile a Republicii Moldova pe plan internaţional (aderarea la ICAO/OACI, Eurocontrol etc.), bineînțeles, s-au răsfrânt și asupra serviciilor de navigație aeriană, exclusivitatea furnizării cărora, până la proclamarea Independenței, o deținea întreprinderea de stat a fostei URSS ”Аэрофлот” (AEROFLOT).

Așadar, fostele subdiviziuni structurale ale ”Аэрофлот” (AEROFLOT). ”Serviciul Trafic” (”Служба движения”) și ”Baza de exploatare a echipamentului radiotehnic și comunicații” (ЭРТОС – эксплуатация радиотехнического оборудования и связи), care pe timpul sovietic erau abilitate de furnizarea serviciilor de navigație aeriană, în 1991, devin parte a companiei aeriene de stat „Air Moldova”, și, puțin mai târziu, în 1994, conform Hotărârii Guvernului RM Nr. 3 din 12.01.1994 se pune în sarcina Administrației de Stat a Aviației Civile înființarea Întrerpinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Dirijarea Traficului Aerian ”MOLDATSA”.

Ulterior, în cadrul întreprinderii, au fost încorporate Serviciul Meteorologic Aeronautic (anul 1998) și Serviciul de Informare Aeronautică (anul 1997), definitivând astfel structura întreprinderii.

Bineînțeles, la etapa inițială, tânăra Î.S. ”MOLDATSA”, care la acel moment nu avea dotarea tehnică și experiența internațională necesară, nu dispunea de cadru normativ respectiv (proceduri și tehnologii de operare etc.), trebuia în timp restrâns să se conformeze noilor reglementări, standarde, proceduri internaţionale în domeniul aviaţiei civile, renunțând la vechile tehnologii sovietice de control al traficului aerian (ATC – Air Traffic Control).

Parcursul „MOLDATSA” nu a fost deloc ușor, dar s-au reușit multe:

În domeniul managementului traficului aerian

– Pentru conformarea la cerințele OACI, inițial au fost reamplasate pozițiile de lucru a controlorilor de trafic aerian, deoarece, potrivit vechilor cerințe sovietice, de exemplu, pozițiile de lucru ale controlorilor de trafic aerian de decolare și aterizare erau amplasate nemijlocit în apropierea fiecărei direcții a pistei de decolare-aterizare. În contextul dat, în anul 2000 a fost pus în exploatare turnul de control de aerodrom (TOWER) al Aeroportului Internațional CHIȘINĂU.

2

– De la URSS, „MOLDATSA” a moștenit Sistemul de Dirijare a Traficului Aerian (SDTA) ”СТРОКА”,

3

care, către 1994, era deja fizic și moral depășit, și, respectiv, nu corespundea cerințelor internaționale actuale la acea oră. Astfel, în anul 2000, „MOLDATSA” a pus în exploatare SDTA (ATMS – Air Traffic Management System) a companiei italiene ”ALENIA”,

4

care era constituit din calculatoare cu fiabilitate sporită și făcea față tuturor cerințelor stabilite de OACI la acea oră. Cerințele către sistemele de management a traficului aerian se schimbau rapid și, către anul 2010, se acumulaseră un nou volum de solicitări din partea OACI și EUROCONTROL, care necesitau a fi implementate pentru a asigura în continuare un management al traficului aerian (ATM – Air Traffic Management) sigur, eficient și de calitate. De asemenea, la nivel de Eurocontrol se începuseră deja elaborarea noilor specificații tehnice către funcțiile care trebuiau incluse în sistemele ATM avansate în următorii ani. Îndeplinind sarcina Programului Local de Implementare a Centrului Cerului Unic pentru Republica Moldova (LSSIP – Local Single Sky implementation monitoring), în anul 2013, „MOLDATSA” pune în exploatare SDTA Sistemul de Dirijare a Traficului Aerian ”MAATS” (Moldavian Advansed Air traffic Management System), a companiei suedeze SiATM, care, deopotrivă cu cerințele impuse până la 2010, îndeplinea și funcțiile recent stabilite de Eurocontrol, astfel devenind prima dintre structurile omoloage din regiune, al cărei SDTA asigura astfel de funcții avansate.

– Întru asigurarea instruirii și menținerea abilităților profesionale ale controlorilor de trafic aerian, în anul 2000 „MOLDATSA” pune în exploatare Simulatorul ”ALENIA”. Ulterior, în anii 2014-2019, implementează simulatorul ultramodern Complex ATC ”MAATS Sim (Combined Radar Simulator and Airport 3D Tower Simulator MAATS)”, ce permite exersarea de către controlorii de trafic aerian a acțiunilor în condiții speciale și în situații de zbor (coborâre de urgență, incendiu la bordul aeronavei, rularea aeronavei în afara pistei, condiții meteorologice extreme etc.) inclusiv în regim 3D (tridimensional).

În domeniul supravegherii aeriene

– Pe timpul fostei URSS, în Moldova se utilizau radare primare de supraveghere, analogice, militare, de tip 1РЛ139, la care în mod obligatoriu era necesară prezența nonstop a personalului tehnic-ingineresc, pentru executarea lucrărilor de întreținere tehnică și reparație. Radarele secundare de supraveghere (RSS) sovietice erau concepute pentru a interoga și recepționa semnale de la transponderul instalat la bordul aeronavei (sovietice) în regim “УВД” (740 MHz), care prevedea următoarea informație: numărul de bord al aeronavei, altitudinea zborului (barometrică), rezerva de combustibil și viteza vectorială. Dimpotrivă, potrivit cerințelor internaționale (ICAO și Eurocontrol), RSS trebuie să asigure funcționarea regimului ”RBS” (1090 MHz), care include informații despre numărul zborului (mod A) și altitudinea de zbor (mod C), precum și informații despre accidente și alte situații de urgență. Pentru conformarea la cerințele date în anul 2000 a fost pus în exploatare Radarul secundar de supraveghere monopuls (SSR) SIR M a companiei italiene „ALENIA”.

11

– Ca urmare a dezvoltării tehnologiilor de supraveghere aeriană și creșterea numărului de aeronave, au suferit modificări și cerințele față de sistemele de supraveghere. Astfel, întru executarea cerințelor OACI și EUROCONTROL privind implementarea modului de interogare Selectiv (Mode S), precum și altor cerințe tehnice, „MOLDATSA” a pus în exploatare în anul 2007 Radarul primar/secundar de supraveghere STAR 2000/RSM 970S al companiei franco-germane ”THALES”, iar radarele primare de supraveghere, analogice, sovietice au fost demontate.

12

– Pentru realizarea sarcinilor menționate în conceptul european de dezvoltare a Comunicațiilor Navigației și Supravegherii (CNS) și Planul global de Navigație Aeriană OACI, în anul 2016 Radarul secundar de supraveghere (Mode A/C) a fost înlocuit cu cel mai avansat tehnologic sistem de supraveghere al spațiul aerian bazat pe multilaterație WAM/MLAT al companiei cehă ERA;

În domeniul navigației aeriene

– După punerea în exploatare (în anii 1980) a pistei de decolare-aterizare 08/26, pentru asigurarea aterizării aeronavelor în condiții meteorologice nefavorabile, pe ambele direcții de aterizare 08 și 26 au fost instalate sisteme radiotehnice de aterizare de tip СП-80 conforme categoriei I OACI, care prevedeau aterizare cu ajutorul stațiilor de conducere și determinarea distanței până la zona de aterizarea cu ajutorul radiobalizelor. În anii 2000, tehnologia dată a fost depășită, iar sistemele de aterizare sovietice СП-80 și-a epuizat deja resursa. Cerințele OACI moderne și Planul global de dezvoltare a navigației aeriene impuneau implementarea tehnologiilor moderne de aterizare. Astfel, în 2004, „MOLDATSA” pune în exploatare două sisteme (computerizate, cu monitorizare permanentă a tuturor parametrilor tehnici) instrumentale de aterizare combinate cu echipament de măsurare a distanței ILS/DME (Instrumented Landing System with collocated Distance Mesurement Equipment), a companiei THALES, pentru ambele direcții de aterizare 08 și 26, conforme categoriei I OACI.

– În anul 2008, la cererea utilizatorilor și la recomandarea comisiei comune a AAC RM și „MOLDATSA”, a fost realizată modernizarea sistemului ILS/DME – 08 până la categoria II ICAO, ceea ce permite aeronavelor să realizeze procesul de aterizare instrumental cu precizie chiar și în condiții meteorologice nefavorabile, cu înălțimea de decizie de până la 30 m și o vizibilitate pe pista de decolare-aterizare de cel puțin 350 m.

În domeniul comunicațiilor

– Încă din perioada sovietică, centrul de telecomunicații de prelucrare a mesajelor aeronautice AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network) era integrat în rețeaua globală respectivă prin intermediul Centrului de telecomunicații AFTN principal al URSS amplasat în or. Moscova. După proclamarea independenței, s-a impus necesitatea creării propriului Centru Național de Telecomunicații AFTN, ce urma să devină un punct internațional separat al rețelei globale AFTN. În contextul dat, s-au realizat canale de comunicații internaționale prin intermediul cărora se asigura recepția/transmiterea mesajelor aeronautice în deplină conformitate cu cerințele OACI. Ulterior, în 1994, Centrul Național de Telecomunicații AFTN devine parte componentă a „MOLDATSA”. La sfârșitul anilor 2000, în Planul global de dezvoltare a Navigației Aeriene OACI se includ cerințe privind trecerea la tehnologii avansate de gestionare a mesajelor aeronautice pe baza IP (Internet Protocol) – Sistemul de Gestionare a Mesajelor Aeronautice (AMHS – Aeronautical Message Handling System) – standard (definit de OACI) pentru comunicațiile aeronautice sol-sol, pe baza profilurilor X.400, utilizat pentru transmiterea/recepția, de exemplu, NOTAM (Notice to Airmen, care semnifică un mesaj de notificare, distribuit prin mijloace de telecomunicaţii, care conţine informaţie despre apariţia, starea sau modificarea oricărui mijloc, serviciu, procedură sau pericol, informaţie a căror cunoaştere în timp util este esenţială personalului implicat în operaţiunile de zbor), planurilor de zbor sau date meteorologice. În baza sarcinii COM 10 “Migrate from AFTN to AMHS” din Planul Local de Implementare a Cerului Unic pentru Republica Moldova (LSSIP RM), „MOLDATSA”, a achiziționat și pus în exploatare echipamentele necesare, a închiriat noi canale internaționale de telecomunicații, a efectuat numeroasele teste obligatorii (aprobate de OACI) la nivel național și internațional, și treptat, către anul 2012, a trecut la AMHS, păstrând, totodată, temporar și opțiunile AFTN.

– În vederea realizării serviciilor de management al traficului aerian la un nivel acceptabil de siguranță, eficiență şi continuitate, potrivit sarcinii COM 11 din Planul Local de Implementare a Cerului Unic pentru Republica Moldova (LSSIP RM), se impuneau noi cerințe față de echipamentele de comunicații, care prevedeau integrarea standardizată și schimbul de date și de voce între centrele de Dirijare a Traficului Aerian. Întru implementarea cerințelor date, „MOLDATSA”, în anul 2013, una dintre primele din cadrul structurilor omoloage din regiune, a pus în exploatare Sistemul de comunicații de voce (Voice Comunications Systems VCS-4G), bazat pe tehnologia Voice over IP (transmiterea vocii prin intermediul rețelelor de date cu protocolul Internet), care a fost dezvoltat (tehnic) în conformitate cu cerințele documentelor Organizației Europene pentru Echipamente de Aviație Civilă (EUROCAE – European Organisation for Civil Aviation Equipment).

În domeniul managementului informației aeronautice

„MOLDATSA” devine furnizor autorizat de prestare a serviciilor de informare aeronautice în anul 1998 și deja în iulie 1999 este transmis primul NOTAM (Notice to Airmen), care atesta că NOTAM-urile emise de către Moscova, pentru zona de informare a zborurilor (FIR) Chișinău, nu mai sunt valabile. Pe 12 august 1999 au devenit active informațiile din Publicațiile de Informare Aeronautică (AIP) ale Republicii Moldova. În ianuarie 2005, în colaborare cu EUROCONTROL, Publicația de Informare Aeronautică a fost publicată oficial în format electronic. În scopul îmbunătățirii calității produselor informaționale, în 2010 Serviciul Managementul Informației Aeronautice (SMIA) este certificată conform standardelor internaționale (ISO 9001:2008). În 2017, „MOLDATSA” este certificată în calitate de furnizor a serviciilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumental (IFPDS) pe întreg teritoriul Republicii Moldova și, prin urmare, actualmente realizează proiectarea inițială, mentenanța, revizuirea periodică, documentarea proceselor, validarea procedurilor de zbor instrumental și elaborarea hărților aeronautice. SMIA planifică realizarea seturilor de date digitale, o colecţie identificabilă de date (ISO 19101), care, prin utilizarea specificațiilor necesare de codificare în formatul AIXM 5.1, vor contribui la creșterea calității și eficienței informației aeronautice.

În domeniul serviciilor meteorologice aeronautice

Începând cu 1998, Î.S. „MOLDATSA” este autorizată de a furniza servicii de asistență meteorologică pentru navigaţia aeriană internațională în numele statului. În vederea prestării unor servicii meteorologice de calitate, în anul 2001 a fost pus în operare sistemul semiautomat AWOS VAISALA КРАМС-4, și ulterior, în anul 2019, a fost pus în exploatare sistemul automat pentru observații meteorologice pe aerodrom IMS4 AWOS. De asemenea, pentru recepția și vizualizarea informației și datelor meteorologice utilizate pentru elaborarea și emiterea prognozelor și avertizărilor asupra fenomenelor meteorologice aeronautice periculoase pe aerodrom și în spațiul aerian al RM, începând cu anii 2000, au fost implementate sistemele MESSIR – AERO, MESSIR SAT și SADIS.

Astfel, luând în calcul cele enumerate, pe parcursul activității sale, „MOLDATSA”, chibzuit și planificat, a renunțat la sistemele și mijloacele ATM/CNS bazate pe tehnologii analogice, care, moral și fizic, erau depășite sau/și nu erau conforme cerințelor internaționale în domeniul aviației civile, și a reușit implementarea etapizată și utilizarea tehnologiilor digitale avansate (de ultimă generație) atât în domeniul telecomunicațiilor aeronautice (sistemelor meteorologice și de informare aeronautică), cât și destinate managementului traficului aerian, devenind lider regional în aplicarea unor astfel de tehnologii precum multilaterația (utilizată la supravegherea cooperativă a aeronavelor în schimbul sau împreună cu radarele de supraveghere primare/secundare) și Voice Over IP, utilizată în sistemele de comunicații de voce ”AER-SOL” și ”SOL-SOL”.

Deopotrivă cu multe alte realizări ale Î.S. ”MOLDATSA”, o mențiune separată merită punerea în exploatarea a Centrului de Rezervă de Dirijare a Traficului Aerian, constituit pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană și nivelului de siguranță acceptabil în situații de contingență, acoperind întreg spectrul de servicii necesare managementului traficului aerian.

15

16 17

În contextul dezvoltării sistemului de servicii de navigație aeriană, luând în calcul cerințele tehnice către sistemele și echipamentele ATM, conform Planului Global de Dezvoltare a Navigației Aeriane OACI, Î.S. ”MOLDATSA”, în mod prioritar realizează prevederile Programului Local de Implementare a Centrului Unic pentru Republica Moldova (LSSIP – Local Single Sky implementation monitoring) elaborat în conformitate cu Planul European general ATM (European Single Sky Implementation – ESSIP), precum și realizează regulat reînnoirile necesare din categoria soft și hard a sistemelor și echipamentelor din dotare.

De asemenea, „MOLDATSA” este un participant activ la proiectele si programele Europene/Internaționale aferente serviciilor de navigație aeriană.

Precizăm că, „MOLDATSA” este o instituție autonomă, ce funcționează pe bază de autofinanțare. Întru satisfacerea necesităţilor de bază ale operatorilor aerieni, ce ţin de utilizarea spaţiului aerian al RM, precum și asigurarea siguranţei, regularităţii şi eficienţei navigaţiei aeriene, Î.S.“MOLDATSA” prestează următoarele servicii autorizate de navigație aeriană:

a) servicii de trafic aerian (ATS),

b) servicii de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere (CNS),

c) servicii meteorologice aeronautice (MET),

d) serviciul managementul informației aeronautice (SMIA),

i) servicii de proiectare a procedurilor de zbor instrumental (SPPZI).

În scopul menţinerii unui nivel acceptabil de siguranță, eficiență și continuitate a serviciilor de navigație aeriană, “MOLDATSA” se conformează și respectă reglementările, standardele, practicile recomandate şi procedurile aprobate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale în domeniul aviaţiei civile la care Republica Moldova este parte.

Un alt aspect care merită să fie evidențiat este implementarea de către “MOLDATSA” a sistemelor de management al siguranței și de management al calității bine structurate, dezvoltate și funcționale, capabile să facă față cerințelor actuale stabilite pentru serviciile de navigație aeriană.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților