[ X ]
[ X ]
Cum a executat bugetul de stat una din cele mai importante instituții din țară în primele 4 luni din an
20 Mai

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 4 luni ale anului 2019 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 7840,3 mil. lei, ce reprezintă o executare a prevederilor anuale (21732,8 mil. lei) la nivel de 36,1%, transmite CURENTUL.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4239,2 mil. lei sau 33,2% comparativ cu suma anuală precizată de 12 770,0 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2018, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 245,6 mil. lei sau cu 6,1%.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3 559,5 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

– 2 374,5 mil. lei – destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 39,3% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 6 041,0 mil. lei, şi sunt cu 534,2 mil. lei (29,0%) mai mari faţă de perioada similară a anului precedent;

– 1 185,0 mil. lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii. Acestea au constituit 41,7% din suma anuală precizată pe anul 2019 de 2 839,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 7 472,9 mil. lei sau 34,4% comparativ cu suma anuală precizată de 21 732,8 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2018, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada analizată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1 197,6 mil. lei sau cu 19,1%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 367,4 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2019 a constituit 386,9 mil. lei.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților