[ X ]
[ X ]
Cu sprijinul UE, R. Moldova se angajează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră
28 Ianuarie

Republica Moldova se angajează să reducă necondiționat, până în anul 2030, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) cu 70% față de anul 1990, transmite CURENTUL.

În cazul în care va primi de la comunitatea internațională asistență tehnică, financiară și sprijin tehnologic (transfer de tehnologii prietenoase mediului și eficiente din punct de vedere a combaterii schimbărilor climatice), nivelul de reducere condiționat ar putea fi de până la 88% față de nivelul anului de referință (1990). Prevederile se conțin în Contribuția Națională Determinată (CND) actualizată a Republicii Moldova, elaborată în conformitate cu prevederile Acordului de la Paris. În prima CND (2015), elaborată odată cu aderarea la Acordul de la Paris, angajamentele de reducere a emisiilor de GES erau de 64-67% în cazul scenariului necondiționat, respectiv, 78% în cadrul scenariului condiționat.

CND a fost elaborată cu sprijinul Proiectului EU4Climate, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD, și a fost prezentată astăzi la un atelier consultativ cu autoritățile publice și alte instituții interesate, inclusiv reprezentând sectorul academic, organizații ale societății civile, entități private și asociații de business.

Pentru a menține încălzirea globală în limitele a 2 grade Celsius față de perioada pre-industrială, 197 de țări au semnat Acordul de la Paris. Conform acestuia, țările semnatare s-au angajat să actualizeze CND odată în 5 ani, pentru a monitoriza și evalua progresele, respectiv pentru a stabili ținte mai ambițioase în vederea atingerii obiectivelor Acordului de la Paris.

Între anii 1990 și 2016, emisiile de GES au scăzut în Republica Moldova cu circa 68%, de la 44,9 Mt până la 14,6 Mt CO2 eq. (fără contribuția sectorului forestier). Însă, după anul 2000, acestea au început să crească în medie cu 3,4% pe an, iar în ultimul deceniu, ritmul de creștere a emisiilor s-a redus la 0,12% pe an. Pentru a menține emisiile în limita angajamentelor asumate în cadrul Acordului de la Paris, e nevoie de eforturi concertate.

Contribuția Națională Determinată necondiționată va fi implementată prin redirecționarea investițiilor publice către activități de atenuare a emisiilor de GES, în conformitate cu Strategia Națională de Dezvoltare cu Emisii Reduse până în 2030 și Planul de Acțiuni privind implementarea acesteia, elaborată în perioada anilor 2014-2016 în cadrul Programului Global de Dezvoltare cu Emisii Reduse, implementat de PNUD în 25 de țări. CND condiționată prevede sprijin financiar internațional de cca 5 miliarde dolari SUA pentru realizarea măsurilor de atenuare a emisiilor GES în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030. Totodată, un rol important îi va reveni sectorului privat, care va trebui să mobilizeze investiții în modernizarea echipamentului și utilajului de producție și în măsuri de „înverzire” a businessului.

Contribuția Națională Determinată actualizată poate fi accesată pe pagina Oficiului Schimbarea Climei.

Cu un buget total de 8,8 milioane Euro, proiectul EU4Climate se desfășoară în perioada 2019-2022 în țările Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina) și are următoarele componente: (i) actualizarea Contribuțiilor Naționale Determinate la Acordul de la Paris; (ii) elaborarea strategiilor naționale de dezvoltare cu emisii reduse către anul 2050; (iii) consolidarea sistemelor naționale de monitorizare, raportare și verificare a emisiilor de gaze cu efect de seră; (iv) alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul climei; (v) integrarea dimensiunii de climă în documentele de politici sectoriale, creșterea gradului de conștientizare și elaborarea ghidurilor sectoriale pentru implementarea Acordului de la Paris; (vi) atragerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice; (vii) o mai bună planificare a adaptării la schimbările climatice.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților