[ X ]
[ X ]
[ X ]
Comisia pentru decernarea Premiului Naţional anunță demararea concursului pentru decernarea Premiului Național, ediția 2019
9 Iulie

Comisia pentru decernarea Premiului Naţional s-a întrunit în prima ședință, prezidată de prim-ministrul Maia Sandu, președinte al Comisiei, în cadrul căreia au aprobat etapele concursului, transmite CURENTUL.

Menționăm că, Premiul Naţional se acordă pentru:

1) cercetări ştiinţifice care au contribuit la dezvoltarea ştiinţei, publicaţii, produse, procese şi servicii noi cu potenţial înalt socioeconomic şi pentru promovarea imaginii ştiinţei naţionale pe plan internaţional;

2) proiectarea, dezvoltarea şi punerea în aplicare a tehnologiilor noi şi inovative, destinate soluţionării provocărilor societale şi care au un impact socioeconomic pozitiv;

3) produse de creaţie şi inovaţii artistice care au un impact semnificativ asupra patrimoniului cultural naţional şi internaţional, care au primit aprecierea societăţii şi au contribuit la promovarea culturii naţionale pe plan internaţional;

4) elaborarea noilor tehnici pentru dezvoltarea performanţei sportive, contribuţie la promovarea sportului pe plan naţional şi internaţional;

5) abordare inovativă aplicată în soluționarea problemelor stringente, cu impact semnificativ pentru comunitate/societate;

6) perseverență și abnegaţie în promovarea principiilor morale/umanitare, prin formarea modelelor de responsabilitate socială.

Scrisorile de recomandare privind participarea la concursul pentru decernarea Premiului Național se prezintă pe adresa Cancelariei de Stat (adresa: Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1, biroul 616) până la data de 17 iulie 2019, ora 17:00.

Scrisorile de recomandare se elaborează în corespundere cu anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la Premiul Național, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.504 din 30 mai 2018 (Monitorul Oficial, 2018, nr. 176-180, art. 555) și trebuie să conțină următoarele informații: numele, titlul, instituția și funcția persoanei nominalizate; denumirea instituției/numele, titlul științific/onorific al persoanei care recomandă; argumentele care stau la baza nominalizării (informații privind contribuția persoanei nominalizate la dezvoltarea domeniului de activitate/problema soluționată/priorități societale abordate/ modificări, îmbunătățiri; originalitatea/noutatea creației/activității; descrierea succintă a rezultatelor; indicatori de impact economic/social; recunoașterea internațională a rezultatelor; sursele publice pentru documentarea asupra acestor rezultate/ performanțe); datele de contact ale candidatului/colectivelor de candidați.

Se recomandă ca volumul scrisorii de recomandare să nu depășească o pagină.

Dosarele candidaților/colectivelor de candidați care vor promova etapa examinării scrisorilor de recomandare se vor depune, de asemenea, pe adresa Cancelariei de Stat, în perioada 22 iulie – 26 iulie 2019 (ora 17:00) și vor conține următoarele informații:

1) curriculum vitae (CV);

2) lista publicațiilor (pentru cărțile publicate în Republica Moldova se va indica ISBN-ul);

3) lucrările ştiinţifice/de creaţie (monografii, broșuri, pliante);

4) operele literare publicate şi înregistrate la Camera Națională a Cărții din Republica Moldova;

5) copiile brevetelor de invenții și patentelor cu descrierea acestora;

6) informația despre contribuția personală (în cazul colectivelor de candidați);

7) adnotarea rezumativă a lucrării sau a contribuției generale, care se semnează de fiecare candidat (indicii tehnico-economici, rezultatele transpunerii în practică, opiniile publicului, criticilor literari și de artă etc.);

8) rezultatele implementării tehnologiilor, materialelor şi tehnicii noi;

9) efectul/impactul economic/social/cultural al implementării/activității;

10) materiale ilustrative aferente (imprimări audio/video, imagini, scheme, hărți etc.);

11) referințe la sursele publice pentru documentarea asupra rezultatelor activității;

12) alte materiale/informații de apreciere a candidatului/colectivului de candidați (indici de citare ISI sau Scopus, procese-verbale, decizii, recenzii, recomandări, distincții, diplome etc.).

Lucrările științifice trebuie să fie prezentate în original, iar candidatul/colectivul de candidați la Premiul Național să dețină calitatea de autor sau coautor al acestora.

La concursul pentru decernarea Premiului Naţional nu se admit persoanele care dețin Premiul Național sau Premiul de Stat, precum şi lucrările sau părţile acestora premiate în cadrul edițiilor anterioare ale Premiului Național sau ale Premiului de Stat. Una şi aceeași persoană nu poate fi inclusă concomitent în componența mai multor colective de candidați pretendenți la Premiul Naţional.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților