[ X ]
CNCNC a examinat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019, care urmează a fi înaintat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova
8 Noiembrie

Chiril Gaburici, Președinte al Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC) și ministru al Economiei și Infrastructurii, a examinat, de comun cu membrii comisiei, proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019, prezentat de Ministerul de Finanțe, transmite CURENTUL.

Totodată, comisia a examinat proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, precum și proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019, prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Printre alte subiecte a fost examinat și aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective bipartite de ramură. Reprezentanții Secretariatului CNCNC au menționat că acestea vor lua parte la elaborarea strategiilor și politicilor social-economice, precum și vor soluționa problemele apărute între partenerii sociali la nivel de ramură.

Totodată, cu privire la poziția organelor de control asupra unor prevederi ale contractelor colective de muncă şi convențiilor colective la nivel național, ramural şi teritorial, a fost propusă respectarea prevederilor Convențiilor colective, la nivel național și nivel de unitate pe parcursul perioadei 2017 – 2018.

În cadrul ședinței, membrii CNCNC au specificat oportunitatea ratificării Convenției OIM privind serviciile de sănătate ocupațională, la propunerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care va facilita acordarea serviciilor de sănătate în muncă în cadrul instituțiilor și a întreprinderilor, în scopul protecției sănătății angajaților.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților