[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
[ X ]
CNA a finalizat evaluarea integrității instituționale la IPM și „Moldsilva”. Ce au identificat
28 Septembrie

Centrul Național Anticorupție a finalizat evaluarea integrității instituționale la Inspectoratul pentru Protecția Mediului şi Agenția Moldsilva, inclusiv la entitățile publice din subordine, transmite CURENTUL.

Urmare aplicării acestui instrument, au fost identificate o serie de riscuri de corupție, printre care: riscul coruperii pasive, abuzului / depășirii atribuțiilor de serviciu, riscul falsului în acte publice, riscul neglijenței în serviciu etc. Probabilitatea înaltă de materializare a acestor riscuri este susținută atât de deficiențele de ordin normativ şi procedural, de aplicarea defectuoasă a măsurilor anticorupție, cât şi de lipsa integrității profesionale a agenților publici cu atribuții de supraveghere şi control în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale.

Aceste aspecte sunt confirmate şi de incidentele de integritate în care au fost implicați inspectorii de mediu şi angajații întreprinderilor de silvicultură (33 cauze penale aflate în gestiunea organului de urmărire penală a CNA în anii 2018-2020), dar şi de rezultatele testelor de integritate profesională, aplicate în cadrul procesului de evaluare la aceste entități. Astfel, conform încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 28 ianuarie a.2020, au fost apreciați cu rezultat pozitiv, dând dovadă de integritate profesională, doar 14% din angajații testați la IPM şi 38% din angajații testați din cadrul întreprinderilor din subordinea Agenției Moldsilva.

Cu referire la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, incidentele de integritate analizate denotă că unii inspectori primesc „recompense” pentru a nu înregistra/documenta încălcările comise, pentru stabilirea eronată a cuantumului amenzii (calificând fapta săvârșită în baza altui articol/alineat), pentru modificarea statutului contravenientului din persoană juridică în persoană fizică, în vederea achitării unei amenzi mai mici. În ceea ce priveşte agenții publici din cadrul întreprinderilor de silvicultură, se menționează că aceștia au primit mijloace bănești, ce nu li se cuvin, pentru nedocumentarea intenționată a încălcărilor silvice identificate, introducerea datelor eronate în documentele controlului şi evidenței contabile, delapidarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a statului etc. Astfel, în cadrul testării integrității profesionale, sumele de bani primite de către inspectorii de mediu au variat de la 200 de lei până la 350 de euro, iar sumele primite de către pădurari – de la 600 de lei până la 5000 de lei.

Prin urmare, factorii coruptibili din cadrul normativ, inclusiv departamental; încălcarea principiilor fundamentale ale controlului de stat; managementul defectuos al pazei fondului forestier, alimentat de interesele personale şi de grup ale agenților publici; neasigurarea climatului de integritate instituțională – încurajează şi sporesc probabilitatea materializării riscurilor de corupție în domeniul mediului, cu crearea premiselor corupției sistemice.

În vederea înlăturării deficiențelor constatate, entităților evaluate le-au fost oferite o serie de recomandări, conducătorii fiind obligați să adopte un plan de integritate, realizarea căruia va fi ulterior monitorizată de CNA.

Rapoartele privind rezultatele evaluării integrității instituționale pot fi accesate aici.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților