[ X ]
[ X ]
[ X ]
Cetățenii ucraineni pot cere protecție temporară pe teritoriul Republicii Moldovei. Unde trebuie să apeleze
9 Martie

În prima zi de implementare a Protecției temporare pe teritoriul Republicii Moldova, 139 de persoane s-au preînregistrat online și au depus cerere privind dobândirea acestui statut. Inspectoratul General pentru Migrație reamintește prin Hotărârea Guvernului Republica Moldova nr. 21/2023 a fost aprobată acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina.

În procesul de înregistrare privind documentarea cu acte de identitate, beneficiarul de protecție temporară confirmă adresa de domiciliu/reședință temporară în Republica Moldova, prin prezentarea unuia dintre următoarele documente:

 • declarația de primire în spațiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței – persoane fizice;
 • demersul de primire în spațiul locativ de către proprietarul sau coproprietarii locuinței – persoane juridice;
 • actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosință asupra locuinței în conformitate cu pct. 106 din Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013.

În sensul articolului menționat, actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinței este unul dintre următoarele:

 • actul de proprietate asupra locuinţei, încheiat în condiţii de validitate prevăzute de lege şi înregistrat la organul cadastral;
 • bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare în condițiile prevederilor legale, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) după data de 29 noiembrie 2015, sau, după caz, reconfirmat de autoritatea administraţiei publice locale (primărie) dacă a fost eliberat pînă la data de 29 noiembrie 2015, ori documentul justificativ eliberat de autoritatea administrației publice locale (primărie) prin care se stabilește dreptul de folosință asupra locuinței proprietate publică, pasibilă de privatizare;
 • contractul de locațiune, încheiat în condiţiile capitolului VIII din Legea nr. 75/2015 cu privire la locuinţe, între beneficiarul de loc în cămin şi locator. În cazul cazării elevilor în căminele din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat – o copie a deciziei instituţiei de învăţămînt în a cărei gestiune se află căminul şi ordinul privind repartizarea locuinţei;
 • contractul de locaţiune sau sublocaţiune, încheiat în condițiile capitolului VIII din Legea nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe;
 • contractul de leasing încheiat în condițiile prevederilor legale;
 • contractul de comodat încheiat în condițiile prevederilor legale;
 • hotărîrea instanţei judecătoreşti definitivă și irevocabilă despre recunoaşterea dreptului de folosință asupra locuinței;
 • extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă înregistrarea locuinței şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti;
 • demersul administraţiei instituţiei de asistență socială, instituţiei medico-sanitare specializate, serviciului de plasament de tip familial sau de tip rezidențial, instituţiei penitenciare, unităţii militare, instituţiei de învăţămînt, inclusiv a celei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a Ministerului Apărării, centrelor de plasament, precum şi a altor instituţii specializate ce dispun de încăperi locuibile, în cazul în care pentru instalarea persoanelor nu este obligatorie încheierea contractului de locațiune.
Inapoi la arhiva noutaților