[ X ]
[ X ]
[ X ]
CEC a prezentat raportul de activitate pentru anul 2019 și a trasat direcțiile acțiunilor pentru anul 2020. Detalii!
18 Februarie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat raportul asupra realizării activităților prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 și, în particular pentru anul 2019, transmite CURENTUL.

Acestea au vizat dezvoltarea sistemelor informaționale gestionate de CEC, elaborarea și ajustarea cadrului normativ intern ce vizează procedurile electorale, realizarea campaniilor de informare și educație civică în comun cu Centrul de instruire continuă în domeniul electoral de pe lângă CEC, dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismelor eficiente de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesul electoral și altele.

La fel, în cadrul ședinței de astăzi, CEC a aprobat planul de acțiuni al instituției pentru anul 2020. Acesta este orientat spre dezvoltarea serviciilor accesibile, securizate și inovative, sporirea integrității și credibilității procesului electoral prin prevenire, monitorizare și control, micșorarea distanței dintre alegător și organele electorale prin creșterea transparenței informației electorale. La fel, o serie de acțiuni se referă la îmbunătățirea calității serviciilor electorale prin conlucrare eficientă între instituțiile statului, fortificarea CEC drept autoritate credibilă și orientată spre cetățean, promovarea imaginii CEC pe plan internațional drept autoritate electorală modernă și progresistă. CEC își propune să modernizeze, la toate nivelurile, procesele de management și dezvoltare a parteneriatului strategic CEC/CICDE.

În cadrul aceleiași ședințe, au fost atribuite 17 mandate de consilier local.

Andriana Cheptine

Inapoi la arhiva noutaților