[ X ]
[ X ]
Ce averi au conducătorii instituției care verifică averile demnitarilor
22 Iulie

Președintele și Vice-președintele Autorității Naționale de Integritate (ANI), anual, adună venituri de peste 300 mii lei din salariu la instituție. Cel puțin aceasta reiese din declarațiile depuse pentru anul 2018, la Autoritate.

În anul 2018, Președinta ANI, Rodica Antoci, a avut venit din salariu de la ANI în sumă de 309 639,88 lei. La rândul său, soțul a avut venituri din mai multe surse: SPPS – 101 974,24 lei, I.P. Agenția Servicii Publice – 149 508, 14 lei, dar și din pensie – 68 890,86 lei.

De menționat că, familia Antoci deține în proprietate două apartamente: unul din 2003, cu suprafața de 32,1 m.p., cu cota parte ½ și altul – din 2010, cu suprafața de 67,3 m.p., un automobil de model Toyota Avensis din 2007 – dobândit în 2015, precum și 55 de acțiuni la CI Interpares Prim SA, cu tipul de activitate investițional.

La rândul său, vicepreședintele ANI, Lilian Chișca, a avut venituri de la ANI în sumă de 345 394,68 lei, dar și de la Institutul Național al Justiției – 2 700 lei. La rândul său, soția a avut venituri de la Institutul de Medicină – 73 360,47 lei și de la USMF N. Testemițanu – 1844,5 lei.

Familia Chișca deține în proprietate un teren din categoria de terenuri care se află în circuitul civil din 2003 cu suprafața de 0,227 ha, un  apartament din 2011, cu suprafața de 107,8 m.p., un automobil de model Mercedes-Benz E220 din 2005 – dobândit în 2009, precum și 80 acțiuni la FINN „Asito Invest” SA, cu tipul de activitate – investițional, fiind în proces de lichidare.

Ambii dețin funcțiile respective din decembrie 2017.

Andriana Cheptine

Inapoi la arhiva noutaților