[ X ]
[ X ]
Ce a realizat Republica Moldova în domeniul securității cibernetice
16 Februarie

Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a făcut public Raportul de executare în semestrul I al anului 2020 a Programului național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020, transmite CURENTUL.

Raportul conține șase obiective specifice, care conține un set de acțiuni:

Obiectivul „Procesarea, stocarea și accesarea în siguranță a datelor, inclusiv de interes public” conține 11 acțiuni, realizarea cărora urmau să fie efectuate în perioada 2016-2017. Obiectivul II „Securitatea și integritatea rețelelor și serviciilor de comunicații electornice” conține 5 acțiuni, iar termenul de realizare – anul 2016. Obiectivul III „Dezvoltarea capacităților de prevenire și reacție urgentă la nivel național”, care conține 8 acțiuni urma să fie efectuată pe parcursul anului 2016 – 2018. Obiectivul IV „Prevenirea și combaterea criminalității informatice” cu 7 acțiuni, care trebuiau realizate pe parcursul 2016-2020. Obiectivul V „Consolidarea capacităților de apărare cibernetică”, conține 6 acțiuni. Obiectivul VI „Educația, formarea și informarea continuă în domeniul securității cibernetice” cu 6 acțiuni și Obiectivul VII „Cooperarea și interacțiunea internațională în sferele ce țin de securitatea cibernetică” cu 7 acțiuni.

Ne vom referi mai jos la ultimele patru capitole și ce s-a realizat în cadrul Programului.

La capitolul „Prevenirea și combaterea criminalității informatice”. A fost elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea legislației penale și contravenționale pentru prevenirea și combaterea crimelor informatice în scopul armonizării continue a acesteia cu prevederile Convenției Europene privind criminalitatea informatică și la deciziile Comitetului acestei Convenții. Responsabil de această acțiune a fost MAI.În cadrul acestui obiectiv au fost instruiți și angajații organelor de drept, specialiștilor în domeniul securității cibernetice în partea ce ține de depistarea, investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor informatice și legătura dintre criminalitatea informatică, crima organizată, infracțiunile economice și alte categorii. MAI raportează că 13 angajați ai STI au participat la 3 cursuri de instruire. Inspectoratul Național de Justiție a realizat 7 activități și au fost instruiți 184 de beneficiari. Menționăm că Academia de Poliție „Ștefan cel Marie” a MAI a elaborat curriculumul „Securitatea cibernetică și criminalitatea informatică”. Totodată, pentru prevenirea și combaterea criminalității informatice, MAI a perfecționat cadrele și le-a înzestrat cu soft hardurile respective a unităților: a fost procurat echipament pentru examinarea DVR, s-au făcut cursuri de instruire Serviciul Suport Operațional a fost dotat cu tehnica necesară pentru examinarea sistemelor informatice.

În cadrul obiectivului V a fost elaborat compartimentul de apărare cibernetică a RM și a fost stabilită cooperarea reciprocă pe timp de pace, în situații de criză, asediu și război în cadrul specific cibernetic. Majoritatea acțiunilor au fost implementate de Serviciul de Informații și Securitate. Pentru educarea personalului destinat securității și apărării cibernetice au fost realizate mai multe programe.

În cadrul obiectivului VI au fost elaborate conceptele campaniilor de informare și conștientizare despre riscurile spațiului cibernetic. O acțiune a fost completarea curriculele de învățământ în domeniul securității cibernetice: MECC a desfășurat activități de informare și sensibilizare ale copiilor și adolescenților; Academia de Administrare Publică a creat Modului de instruire Guvernarea Electronică; funcționarii publici au avut cursul de „Introducere în funcția publică”, inclusiv modului e-Transformare, alții au făcut cunoștință cu Agenda e – Transformare, alții au făcut masterat în TI, inclusiv modului de securitate cibernetică. Tot în cadrul acestei acțiuni STISC a lansat portalul www.stisc-cert.gov.md care informează despre pericolele spațiului cibernetic, dar și a organizat mai multe workshopuri și traininguri pentru personalul sectorului public și privat. La inițiativa STISC, în cadrul Programului NATO, a fost creat Laboratorul de cercetare și instruire în domeniul securității cibernetice, lansat în 2016, ulterior la UTM, în 2018.

În cadrul obiectivului VII s-au încheiat mai multe acorduri de cooperare cu alte echipe naționale de răspuns la incidentele legate de securitatea cibernetică, precum și US – CERT, europene și nord-atlantice (NATO NCERT). S-au elaborat platforme de coordonare și consultare în ceea ce privește evaluarea amenințărilor cibernetice și identificarea soluțiilor. MEI a promovat interesele naționale de securitate cibernetică în formatele internaționale de cooperare la care participă R. Moldova. De asemenea, va fi stabilită dezvoltarea relațiilor cu liderii mondiali în domeniul securității cibernetice pentru a crea un Centru de excelență pentru cercetare și dezvoltare în Republica Moldova.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților