[ X ]
[ X ]
[ X ]
CCA a prezentat raportul de activitate pentru 2016: Se atestă un număr mare de posturi rusești
3 Februarie

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a făcut public raportul de activitate pentru anul 2016, transmite CURENTUL cu referire la media-azi.md.

Potrivit CCA, „în procesul de autorizare și aprobare a ofertelor serviciilor de programe înaintate de distribuitorii de servicii se atestă un număr mare de posturi rusești”. Această tendință este explicată prin faptul că retransmisia posturilor din România și întreg spațiul european ar costa mai scump decât retransmisia posturilor rusești.

Raportul constată faptul că, deși CCA a aplicat 38 de sancțiuni radiodifuzorilor pe întreaga perioadă a campaniei electorale, acestea nu au avut efectul scontat, „întrucât partizanatul politic a durat constant”. Pe viitor, CCA consideră oportună revizuirea procedurii de sancționare a contravenienților din domeniul audiovizualului „prin excluderea gradualității și majorarea sancțiunilor proporțional cu derogarea săvârșită”.

Cu referire la tergiversarea trecerii de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, raportul CCA remarcă faptul că abia la 1 noiembrie 2016 au fost lansate serviciile de televiziune digitală terestră în primul Multiplex A și că doar 8 posturi TV (Moldova-1, TVR Moldova, Canal 2, Canal 3, Publika TV, Prime, Accent TV şi N 4) au semnat contracte de colaborare cu ÎS „Radiocomunicaţii”. Acest lucru s-ar explica, potrivit Raportului, atât prin lipsa cadrului normativ de reglementare a termenelor de încheiere a contractelor cu ÎS „Radiocomunicaţii” de către titularii licențelor de emisie, cât și prin costul substanțial pentru serviciile multiplexului.

Raportul semnalează probleme majore ce țin de cadrul legislativ din UTA Găgăuzia în domeniul audiovizualului, „în special, tentativele de modificare a cadrului legal prin care se intenționează instituirea cenzurii asupra mass-mediei audiovizuale din autonomia teritorială și substituirea, contrar prevederilor legislației R. Moldova, a atribuțiilor de licențiere, supraveghere și control ale autorităților publice centrale și ale organelor de stat”. Acest fapt, se menționează în raport, afectează grav activitatea instituției publice regionale a audiovizualului ”Găgăuziya Radio Televizionu” și contribuie în continuare la activitatea ilegală a unor distribuitori de servicii și radiodifuzori care nu dețin autorizații de retransmisie și licențe de emisie eliberate de CCA, conform legislației R. Moldova.

Aceleași probleme există și în audiovizualul din stânga Nistrului, care activează în absența unei coordonări cu instituțiile de profil din R. Moldova.

Printre prioritățile CCA pentru anul 2017 se numără elaborarea, susținerea și promovarea propunerilor și proiectelor de modificare și completare a legislației, în special, a Codului audiovizualului; asigurarea accesului cetățenilor la sursele de informare prin intermediul serviciilor de programe oferite de radiodifuzorii locali, regionali și naționali; securizarea spațiului informațional autohton prin evaluarea sistematică a serviciilor de programe informativ-analitice etc..

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților