[ X ]
[ X ]
Câți studenți au fost acceptați la buget la ciclul I și II. Au rămas și locuri vacante
13 August

În Sesiunea 2019, înmatricularea la ciclul I – studii superioare de licență s-a organizat la 169 de specialități, oferta fiind de 4 906 locuri bugetare, iar la Ciclul II Master – de 2 876 de locuri finanțate din bugetul de stat, în 17 instituții de învățământ de stat și 8 instituții private, transmite CURENTUL.

Conform rezultatelor preliminare (la data de 07.08.2019):

La ciclul I – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 3 913 de studenți (circa 80% din plan), vacante rămânând cca 993 locuri bugetare;

La ciclul II – la locurile cu finanțare bugetară au fost înmatriculați 2 825 de masteranzi (circa 98% din plan), vacante rămânând cca 51 locuri bugetare.

Majoritatea locurilor cu taxă au fost solicitate la instituțiile de stat: cca 4 500 studenți, iar la instituțiile private – 1 539 studenți. La această etapă a admiterii doar Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”a încheiat procesul de înmatriculare, celelalte instituții continuând prin sesiuni suplimentare, până la 30 august 2019.

Menționăm că și în sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități: Drept, Business și administrare, Finanțe, Design, Tehnologii informaționale şi comunicaționale, Medicină, Stomatologie. Totodată, cele mai multe locuri bugetare rămase neacoperite sunt la domeniile: Științe ale educației și exacte (specialitățile Matematica, Fizica etc.); Științele solului; Științe agricole (specialitățile Zootehnie, Viticultură, Evaluarea imobilului etc.); domeniul ingineresc (specialitățile Inginerie şi managementul calității, Biotehnologii, Termoenergetică, Ingineria sistemelor electromecanice, Comunicații radio și televiziune, Electronică aplicată, Ingineria designului de produs etc.).

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților