[ X ]
Busturile a șase personalități marcante vor apărea într-un oraș din țară. Cine achită
27 Octombrie

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC) a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la înființarea, în orașul Călărași, a busturilor domnitorilor Dimitrie Cantemir, Alexandru cel Bun, Petru Rareș și scriitorilor Ion Creangă, Alexei Mateevici, Adrian Păunescu, transmite CURENTUL.

„Scopul edificării acestor busturi constituie promovarea valorilor naționale prin intermediul operelor de artă monumentală, integrarea acestora în politicile culturale și de dezvoltare urbanistică și turistică a orașului Călărași. Edificarea acestor busturi se regăsește printre activitățile principale din cadrul proiectului transfrontalier „ Îmbunătățirea activității turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric”, acceptat spre finanțare în cadrul Programului Operațional Comun ENI România – Republica Moldova 2014 – 2020”, menționează MECC.

Personalitățile marcante ce urmează a fi comemorate au fost selectate prin metoda sondajului de opinii efectuat online, privind selectarea a trei domnitori ai Principatului Moldovei precum și a trei scriitori – originari din regiunea istorică Moldova. Astfel, urmare a sondajului, locuitorii raionului Călărași au decis edificarea busturilor domnitorilor Dimitrie Cantemir, Alexandru cel Bun și Petru Rareș, precum și busturilor scriitorilor Ion Creangă, Alexei Mateevici și Adrian Păunescu. Busturile domnitorilor urmează a fi instalate pe Aleea Domnitorilor din str. Biruinței nr. 1.

Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, edificarea busturilor și amenajarea terenului aferent, vor fi acoperite din donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de lege.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților