[ X ]
[ X ]
[ X ]
Biroul de Migrație și Azil revine la condițiile obișnuite de prelungire a dreptului de ședere provizorie pentru străini
11 August

În cadrul Ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale din această săptămână, au fost aprobate o serie de modificări ale deciziilor luate anterior. Astfel, începând cu 1 septembrie 2022 se vor aplica regulile generale de solicitare a prelungirii dreptului de ședere provizorie și de punere în executare a deciziilor de returnare pentru toți cetățenii străini aflați pe teritoriul Republicii Moldova.

Decizia a fost luată în legătură cu reluarea activității Aeroportului Internațional Chișinău, care acordă posibilitatea întoarcerii străinilor în țările de origine iar starea de urgență pentru libera circulație a acestora, nu mai constituie un impediment.

Prin urmare, solicitantul prelungirii dreptului de ședere provizorie, trebuie să depună la Biroul Migrație și Azil o cerere în acest sens cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a aprobat șederea. În același timp, pentru prelungirea dreptului de ședere provizorie în scop de muncă, angajatorul, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a permisului de ședere provizorie în scop de muncă al străinului, va depune la BMA demersul tipizat privind prelungirea acestuia, însoțit de o copie de pe contractul individual de muncă și de actele prevăzute, cu excepția certificatului de cazier judiciar.

De asemenea, începând cu 1 septembrie 2022, sunt repuse în termen deciziile de returnare de pe teritoriul Republicii Moldova, emise împotriva străinilor care au intrat ilegal pe teritoriul țării sau a căror ședere a devenit ilegală, și care la data instituirii stării de urgență nu au putut fi executate.

Se află în situații de ilegalitate străinii a căror viză sau al căror drept de ședere a fost anulat sau revocat, cărora li s-a refuzat prelungirea dreptului de ședere provizorie, al căror drept de ședere permanentă a încetat, a căror cerere privind recunoașterea statutului de apatrid a fost respinsă, a fost încetată procedura respectivă sau al căror statut de apatrid a fost anulat, precum și foștii solicitanți de azil.

Inapoi la arhiva noutaților