[ X ]
[ X ]
[ X ]
Auditul rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării – examinat de CCRM
30 Iunie

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 30 iunie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării (MA) încheiate la 31 decembrie 2019, transmite CURENTUL.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că, rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2019, sub toate aspectele semnificative prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul său, nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorilor.

Ministerul Apărării este autoritatea publică centrală de specialitate, care organizează, coordonează și conduce activitățile în domeniul apărării naționale.

Rapoartele financiare consolidate ale MA pentru anul 2019, cuprind informațiile financiare la 19 entități subordonate, prezentând următorii indicatori:

active materiale – 3380.1 mil. lei;
active financiare – 84.9 mil. lei;
datorii – 38.5 mil. lei;
venituri – 1648.1 mil. lei;
cheltuieli – 702.2 mil. lei;
rezultatul anului curent – 945.9 mil. lei;
rezultatul financiar al instituției bugetare – 3426.5 mil. lei.

Curtea de Conturi a exprimat opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare consolidate, încheiate la 31.12. 2019. Temei pentru opinia modificată au constat următoarele deficiențe, constatate de audit:

supraevaluarea grupei de conturi 721 ”Rezultatului financiar din anul curent” cu 324 mil. lei, situație determinată de recunoașterea eronată a veniturilor în sumă de 368,8 mil. lei și a cheltuielilor în sumă 44,8 mil. lei;
subevaluarea grupei de conturi 723 ”Corectarea rezultatelor anilor precedenți” cu 128.21 mil. lei, cauzată de faptul că, ministerul aplică eronat contul de corectare, fiind înregistrate operațiuni aferente perioadei curente;
supraevaluarea grupei de conturi 722 ”Rezultatului financiar al instituției din anii precedenți” cu 195.8 mil. lei, situație condiționată de denaturarea rezultatului curent și corectărilor rezultatelor anilor precedenți;
subevaluarea grupei de conturi „Terenuri” cu 73,2 mil. lei, cauzată de faptul că, MA nu a determinat valoarea de recunoaștere a 12 terenuri, în conformitate cu Legea nr.1308 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului din 25.07.1997;
supraevaluarea grupei de conturi „Uzura mijloacelor fixe” cu suma uzurii calculate pentru tehnica militară, deși, aceasta nu poate fi cuantificată cu precizie.

De asemenea, auditul a fost limitat în confirmarea valorii aportului ministerului în capitalul social a două întreprinderi de stat (Î.S.) în sumă de 22,9 mil. lei, deoarece ministerul nu deține lista exhaustivă a bunurilor transmise întreprinderilor fondate.

Echipa de audit a evidențiat unele aspecte problematice, care deși nu au influențat opinia de audit, necesită o atenție sporită din partea conducerii MA, astfel ministerul urmează să evalueze și să înregistreze 52 de construcții, care nu s-au regăsit în evidența contabilă la valoarea credibilă și să înregistreze drepturile patrimoniale asupra 96 de clădiri și 10 terenuri. De asemenea, urmează să se asigure evidența timpului de muncă prestat efectiv de fiecare salariat, să se ajusteze neconcordanțele în reglementările interne ce țin de modul de stabilire a sporului pentru munca prestată pe timp de noapte.

Conducerea ministerului urmează să consolideze controlul intern managerial, care, la moment, nu asigură gestionarea riscurilor aferente procesului financiar – contabil, fiind atestate erori, care au stat la baza opiniei modificate, precum și asigure suplinirea funcției de audit intern.

Deși, Ministerul Apărării a întreprins acțiuni privind executarea recomandărilor înaintate prin Rapoartele de audit precedente, nivelul de implementare a acestora este de 69%, 4 recomandări cheie nefiind realizate complet, ceea ce a condiționat emiterea opiniei modificate și pentru anul 2019.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților