[ X ]
[ X ]
Atenționare! Orice tăieri ale vegetației forestiere se face în baza autorizației
22 Ianuarie

Conform art. 40 din Legea privind protecția mediului înconjurător, orice tăieri ale vegetației forestiere se efectuează doar în baza Autorizației.

Autorizaţia pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, se eliberează de către Agenția de Mediu în conformitate cu cerințele stabilite de prevederile Legii.

Lista Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier eliberate în anul 2019, unde este inclusă informația privind beneficiarul, tipul tăierilor și volumul masei lemnoase care urmează a fi recoltat este disponibilă pe pagina web a Agenției de Mediu și poate fi accesată de pe acest link: http://mediu.gov.md/ro/node/252.

Este de menționat, că posibilitatea de recoltare (volumul) a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale este autorizat de către Agenția de Mediu în limitele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 890 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada 2016-2020, pentru fiecare Întreprindere silvică, inclusiv și pentru Rezervațiile științifice.

În Rezervațiile științifice sunt permise doar lucrările de regenerare și reconstrucție ecologică, tăierile de igienă și îngrijire a pădurilor.

Tăierile de reconstrucție ecologică – sunt intervenţiile silvotehnice prin care se urmărește refacerea, substituirea şi ameliorarea arboretelor slab productive, derivate, degradate, brăcuite şi necorespunzătoare condiţiilor staţionale și se efectuează în corespundere totală cu locul şi rolul fiecărui element component al ecosistemului (arbori, arbuşti, regn animal etc.)

Tăieri de igienă – sunt lucrări de îngrijire cu caracter special care se efectuează în scopul ameliorării stării fitosanitare pădurilor, prin extragerea arborilor uscaţi, rupţi şi doborâţi, vătămaţi.

Tăieri de îngrijire – sunt lucrări silvotehnice cu caracter sistematic (degajări, rărituri, depresaj, curățiri) cu scopul de: ţinerea în frâu a speciilor nevaloroase, copleşitoare, a lăstarilor; promovarea exemplarelor valoroase; ameliorarea compoziţiei arboretului; ameliorarea condiţiilor de creştere și selecţia individuală inter şi intraspecifică.

Posibilitatea de recoltare a masei lemnoase se aprobă de Guvernul Republicii Moldova în baza amenajamentelor silvice în scopul utilizării raţionale, oportune şi eficiente a masei lemnoase exploatabile, ameliorarea stării şi a funcţiilor ecoprotective ale pădurilor.
Amenajamentele silvice sunt studii de bază în gestionarea pădurilor, elaborate o dată la 10 ani, cu conținut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentate ecologic și avizate de instituțiile științifice de profil.

Una din responsabilitățile Agenției de Mediu este reglementarea și autorizarea activităților cu impact asupra mediului, eliberând persoanelor fizice și juridice acte permisive pentru practicarea activităților de întreprinzător cu impact asupra mediului (autorizații, acorduri de mediu, permise, certificate, notificări, avize și coordonări), prevăzute în Nomenclatorul actelor permisive, aprobat prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului este instituția care exercită controlul și supravegherea de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în domeniul protecției florei, faunei, ariilor naturale protejate și utilizării raționale a resurselor naturale.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului la 27.06.2019 a elaborat o dispoziție cu privire la intensificarea măsurilor de combatere a tăierilor ilicite în fondurile forestiere de stat și comunale, în ariile protejate de stat și fâșiile de protecție a apelor.

Inapoi la arhiva noutaților