[ X ]
[ X ]
[ X ]
Agenția Proprietății Publice va reveni în subordinea Guvernului
11 Decembrie

Agenția Proprietății Publice (APP) va reveni în subordinea Guvernului. Prevederea respectivă se conține în proiectul de lege pentru modificarea Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Modificarea de bază a legii presupune excluderea textului ”subordonată Ministerului Economiei şi Infrastructurii” din art. 2 și 7, alin. (2) din Lege.

„În virtutea competențelor Guvernului, acesta este în drept să determine statutul Agenției Proprietății Publice, prin act normativ subsidiar, în corespundere cu principiile și normele Legii privind administrația publică centrală de specialitate”, argumentează autorii proiectului de lege. Schimbarea se operează inclusiv reieșind din competențele și responsabilitățile voluminoase pe care le deține în prezent această instituție.

Modificarea respectivă a fost aprobată, astăzi, de Comisia economie, buget și finanțe, pentru ambele lecturi, urmând să fie dezbătută în plenul Parlamentului.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților