[ X ]
[ X ]
[ X ]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură sărbătorește 10 ani de la creare
4 Februarie

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) sărbătoreşte astăzi, 10 ani de susţinere, promovare şi dezvoltare a sectorului agricol și zonelor rurale din Republica Moldova, transmite CURENTUL.

Pe parcursul unui deceniu AIPA s-a afirmat drept una dintre cele mai eficiente şi vizibile instituţii de stat şi un partener de încredere pentru producătorii agricoli autohtoni.

În 10 ani de activitate, AIPA vine cu 10 realizări majore:

ü A debursat cca 6 miliarde de lei sub formă de subvenții;

ü A subvenționat peste 40 000 de obiecte investiționale aferente sectorului agricol;

ü A fost posibilă atragerea investițiilor în sectorul agricol și ramurile conexe ale acestuia a peste 35 mlrd. lei;

ü Au fost create peste 10 mii locuri noi de muncă.

ü Prin prisma Proiectului de înfrățire Twinning a fost posibilă consolidarea capacităților instituționale în vederea administrării măsurilor de sprijin în domeniul agricol conform normelor și standardelor UE;

ü Lansarea și gestionarea Proiectelor de acordare a subvențiilorîn avanspentru proiectele start-up dar și îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural;

ü Certificarea AIPA la Standardardele internaționale ISO 9001:2015 privind Managementul Calității, precum șila Standardul ISO 37001:2016 – Managementul Anti-Mită;

ü Depunerea on-line a dosarelor;

ü Înregistrarea AIPA ca operator de date cu caracter personal;

ü Dezvoltarea unei Baze de Date cu Prețuri de Referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate;

Toate aceste rezultate remarcabile au fost obţinute graţie unei colaborări eficiente dintre Agenție şi autoritățile publice centrale şi locale, instituţiile financiare, asociațiile de profil din sectorul agricol, organizațiile internaționale etc.

AIPA a fost instituită la 4 februarie 2010, pornind de la necesitatea de a avea o instituţie ce va avea ca responsabilitate gestionarea resurselor financiare destinate pentru susținerea producătorilor agricoli, monitorizarea repartizării acestora şi evaluarea cantitativă şi calitativă a impactului generat de măsurile de susținere a agricultorilor de către stat.

Prioritățile de bază ale AIPA rămân a fi susținerea și dezvoltarea sectorului agricol prin asigurarea respectării principiilor de subvenționare, conformității proceselor, în spiritul asigurării obținerii unei eficiențe așteptate de pe urma implementării măsurilor de susținere a producătorilor agricoli.

Inapoi la arhiva noutaților