[ X ]
[ X ]
[ X ]
AEE, despre instruirea privind managementul energetic municipal
21 Ianuarie

Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova și Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNECE) care implementează proiectul ,,Consolidarea capacităților naționale pentru elaborarea și implementarea standardelor de eficiență energetică pentru clădiri în regiunea UNECE” a organizat un seminar de instruire de două zile privind ,,Managementul energetic municipal (MEM), sistemul informațional de management energetic (EMIS), măsurarea, raportarea și verificarea (MRV) în sectorul clădirilor.”

Obiectivul instruirii a fost de a îmbunătăți conceptul despre managementul energetic și monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV) în sectorul clădirilor, înțelegerea aspectelor instituționale, organizaționale și juridice privind managementul energetic și MRV la nivel global și UE, capacitățile de organizare a managementului energetic municipal drept parte din sistemul național MRV, cunoștințe privind utilizarea sistemului existent sau organizarea dezvoltării sistemului informațional de management energetic.

Notă: AEE are misiunea de a implementa politica de stat în domeniul eficienței energetice, performanței energetice a clădirilor, precum și a valorificării surselor de energie regenerabilă, inclusiv prin atragerea și gestionarea resurselor financiare în vederea finanțării proiectelor în domeniile respective într-un mod durabil din punct de vedere al mediului înconjurător și a schimbărilor climatice.

Inapoi la arhiva noutaților