[ X ]
Academia de Științe și-a ales noi membri
24 Iulie

Săptămâna trecută, a fost convocată Adunarea Generală a membrilor titulari și corespondenți pentru alegerea noilor membri ai Academiei de Științe, transmite CURENTUL.

Adunarea generală este constituită actualmente din 46 membri titulari și 31 membri corespondenți, în total – 77 de membri.

Astfel, candidați recomandați pentru Adunarea Generală a Academiei de Științe din partea secțiilor de științe au fost:

Secția Științe ale Naturii și Exacte:

La titlu de academician: m.c. Tudor Lupașcu: Specialitatea – Chimie ecologică

La titlu de membru corespondent:

dr. hab. Svetlana Cojocaru: Specialitatea – Bazele teoretice ale informaticii

dr. hab. Maria Nedealcov: Specialitatea – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie

dr. hab. Elena Zubcov: Specialitatea – Zoologie

Secția Științe Inginerești și Tehnologice:

La titlu de academician:

m.c. Anatolie Sidorenco: Specialitatea – Ingineria nanomaterialelor și nanoproduselor

La titlu de membru corespondent:

dr. hab. Dumitru Țiuleanu: Specialitatea – Ingineria compozitelor și materialelor hibride

Științe Medicale:

La titlu de academician: m.c. Vladimir Hotineanu: Specialitatea – Chirurgie

La titlu de membru corespondent: dr. hab. Ion Lupan: Specialitatea – Stomatologie:

Secția Științe Sociale și Economice:

La titlu de academician: m.c. Ion Guceac: Specialitatea Drept Constituțional

La titlu de membru corespondent:

dr. hab. Alexandru Stratan: Specialitatea – Economie și management în domeniul de activitate

dr. hab. Gheorghe Avornic: Specialitatea – Teoria generală a dreptului

dr. hab. Victor Moraru: Specialitatea – Teoria, metodologia politologiei; instituții și procese politice

dr. hab. Veaceslav Manolachi: Specialitatea – Teoria generală a educației

Comisia de numărare a voturilor a fost constituită din 7 membri, care au reprezentat toate secțiile de științe:

acad. Leonid Culiuc

acad. Gheorghe Șișcanu

acad. Vitalie Postolati

acad. Serafim Andrieș

acad. Valeriu Pasat

acad. Eva Gudumac

acad. Gheorghe Rusnac

Președintele Comisiei a fost desemnat acad. Eva Gudumac, secretar –  acad. Leonid Culiuc.

În rezultatul votului secret au fost atestate următoarele rezultate:

La titlul de membri titulari:

m.c Tudor Lupașcu – 30 pro, 2 contra

m.c. Anatol Sidorenco – 31 pro, 1 contra

m.c. Vladimir Hotineanu – 25 pro, 6 contra

m.c. Ion Guceac – 26 pro, 5 contra, 1 nevalabil

La titlul de membri corespondenți:

Svetlana Cojocaru: 52 pro – 3 contra

Maria Nedealcov: 47 pro – 8 contra

Elena Zubcov: 46 pro – 9 contra

Dumitru Țiuleanu: 52 pro, 3 contra

Ion Lupan: 49 pro – 5 contra, 1 nevalabil

Alexandru Stratan:  46 pro – 8 contra, 1 nevalabil

Gheorghe Avornic: 32 pro – 19 contra, 4 nevalabile

Victor Moraru: 48 pro – 7 contra

Veaceslav Manolachi: 30 pro – 24 contra, 1 nevalabil

Candidații la titlul de membru corespondent al AȘM, Gheorghe Avornic și Veaceslav Manolache nu au întrunit 2/3 din numărul necesar de voturi.

Președintele Duca a informat, de asemenea, membrii Adunării Generale că, CSȘDT a recomandat alegerea a patru candidați în calitate de membri de onoare ai AȘM – m.c. al Academiei Ruse, Sveatoslav Soroco; directorul Institutului de Cardiologie din România, prof. Gheorghe Tinică; profesor universitar la Clinica Universitară de Obstetrică și Ginecologie a Universității de Medicină din Greifswald, Germania, Alexandru Mustea; prof. dr. Ion Diaconescu, Universitatea din Craiova. Prezentările pentru candidații la titlurile respective au fot expuse de acad. Teodor Furdui, m.c. Viorel Prisăcari și dr.hab. Victor Țvircun. Toate candidaturile au fost aprobate prin vot deschis.

Înmânarea certificatelor de membru titular și membru corespondent noilor aleși, precum și înmânarea însemnelor pentru cei patru candidați recomandați la titlul de membru de onoare al AȘM, sunt preconizate pentru 31 august curent.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților