[ X ]
[ X ]
A fost inițiat procesul de elaborare a Strategiei de comunicare a informației de mediu. Detalii
19 Iulie

Agenția de Mediu iniţiază procesul de elaborare a proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2019-2021, transmite CURENTUL.

Scopul proiectului este stabilirea măsurilor de realizare a comunicării instituţionale; crearea mecanismelor practice în comunicarea informației de mediu persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități cu impact asupra calității mediului, autorităților publice de orice nivel, societății civile și publicului larg.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2019-2021 reiese din necesitatea stabilirii dialogului dintre Agenția de Mediu cu autoritățile publice centrale de specialitate și cele din subordine, societatea civilă, mass-media, mediul de afaceri și publicul larg în procesul de implementare a politicilor de mediu.

Actele normative care vor sta la baza elaborării proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2019-2021 sunt: Legea 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, Legea nr. 982/ 2000 privind accesul la informație, Legea nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, Hotărârea Guvernului nr. 1467/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul publicului la informația de mediu, Hotărârea Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, Hotărârea Guvernului nr. 1206/2018 cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020, Convenţia privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la adoptarea deciziilor în domeniul mediului (Aarhus, 25 iunie 1998).

Recomandările pe marginea inițierii procesului de elaborare a proiectului Strategiei de comunicare a informației de mediu 2019-2021 pot fi expediate până pe data de 16 august 2019, la sediul Agenției de Mediu care se află în mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 sau prin e-mail: am@mediu.gov.md.

Persoana responsabilă de recepționarea și examinarea recomandările este dna Galina Norocea, Șef serviciu informații de mediu, educație și conștientizare ecologică, date de contact: g_norocea@mediu.gov.md, la numărul de telefon 022 280 782.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților