[ X ]
[ X ]
[ X ]
44 de localități rurale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au semnat 8 Acorduri de parteneriat
15 Noiembrie

44 de localități rurale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia au semnat, astăzi, 8 Acorduri de parteneriat pentru sporirea dezvoltării incluzive și eficiente a comunităților lor, transmite CURENTUL.

În premieră pentru Republica Moldova, aceste comunități vor implementa inițiativa UE LEADER de dezvoltare rurală, care prevede mobilizarea autorităților locale și a cetățenilor pentru consolidarea economiei și îmbunătățirea accesului la servicii publice în zonele rurale. Comunitățile respective vor fi eligibile să solicite finanțare din partea mai multor fonduri de dezvoltare rurală și regională ale UE și ale altor parteneri de dezvoltare.

Inițiativa LEADER a început a fi implementată în regiune cu sprijinul Uniunii Europene, oferite prin programul „Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia” (SARD), implementat de PNUD.

Principalii actori ai tuturor inițiativelor locale LEADER sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală (GAL), formate „de jos în sus”, de partenerii locali. GAL-urile sunt responsabile de gestionarea dezvoltării locale și reprezintă autoritățile, agenții economici și societatea civilă locală. GAL-urile iau decizii cu privire la delimitarea teritorială a activităților lor, încheie parteneriate oficiale, pregătesc și convin asupra strategiilor locale integrate de dezvoltare rurală, identifică și implementează acțiuni de dezvoltare locală.

Toate cele 8 GAL-uri, create cu susținerea SARD, au beneficiat de consultanță a experților internaționali și au efectuat vizite de studiu în câteva state europene. De asemenea, GAL-urile și-au elaborat propriile strategii de dezvoltare pentru o perioadă de 5 ani și au identificat 50-100 de acțiuni social-economice pentru soluționarea provocărilor locale prin accesarea fondurilor UE și ale altor parteneri de dezvoltare. Cele mai fezabile propuneri de proiect vor beneficia de susținerea UE prin intermediul programului SARD.

Principala prioritate a membrilor GAL-ului Dolina Rodnicov este dezvoltarea economică locală și crearea de noi locuri de muncă. Una dintre inițiativele lor constă în dezvoltarea producției locale de salam tradițional găgăuz (baur).

Primul program LEADER a fost inițiat în statele membre ale UE, în 1991. Din 2013, abordarea LEADER, intitulată „Dezvoltarea locală condusă de comunități”, a fost extinsă în zonele urbane și rurale, precum și la nivel geografic, fiind implementată în țările aflate în perioada de pre-aderare la UE și în țările învecinate, cu asistența UE și a altor parteneri de dezvoltare.

Finanțat de Uniunea Europeană cu 6,5 milioane de euro și implementat de PNUD, programul SARD intenționează să intensifice, în perioada 2016-2018, colaborarea dintre autoritățile centrale și cele locale, precum și dintre organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, în scopul îmbunătățirii capacităților administrațiilor publice locale și favorizării dezvoltării socio-economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu.

Cristina Parfeni

Inapoi la arhiva noutaților