[ X ]
[ X ]
[ X ]
Vezi veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I anului curent
17 Iunie

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I al anului 2014 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1650,0 lei, fiind în creştere cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, transmite Curentul.md.

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată cu 25,7%, dar contribuţia acesteia este mai mică de 2,2 ori decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 19,9% din totalul veniturilor disponibile. Iar, populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 24,6% faţă de 10,2% în cazul populaţiei din mediul urban. În afară de aceasta, pentru populaţia rurală este caracteristică o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 22,1%, comparativ cu 18,2% în mediul urban.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 0,4 puncte procentuale mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2014 au constituit în medie pe o persoană 1731,9 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 4,6%. În termeni reali (populaţia a cheltuit în medie cu 0,8% mai puţin comparativ cu trimestrul I 2013.

Cea mai mare parte a cheltuielilor tradiţional este destinată necesarului de consum alimentar – 43,9%. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,6%, iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,4% . Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate , transport , comunicaţii , dotarea locuinţei, învăţămînt , etc.

Elena Mocreac

Inapoi la arhiva noutaților