[ X ]
[ X ]
[ X ]
Studiu: Iată care este evoluția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în RM
14 Mai
foto: realitatea.net

Pentru o perioada mai îndelungată, ADEPT a efectuat un studiu, Euromonitor, cu privire la evoluția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în Republica Moldova, în care sunt reflectate mai multe acțiuni în acest domeniu, informează Curentul.md

Prima acțiune în domeniu este promulgarea de către Președintele Nicolae Timofti a legii cu privire la Avocatul Poporului, care în noua redacție păstrează în mare parte textul legii vechi, însă cu mai multe îmbunătățiri. Noutatea normei legale promulgate prevede că vor activa doi avocați, unul dintre care va fi specializat pe drepturile copilului, iar avocații vor fi aleși prin concurs și nu vor fi numiți.

Raportul mai arată că Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) pe anii 2011-2014 a fost realizat în proporție de 86%, 48 de acțiuni, urmînd să fie realizate în 2014.

Ministerul Justiției a reușit în 2013 să elaboreze proiectul de Ghid metodologic privind desfășurarea procesului de monitorizare a PNADO 2011-2014 în cadrul autorităților publice locale. La fel, s-a optimizat mecanismul de monitorizare și evaluare a gradului de realizare a obiectivelor propuse în Planul național atît la nivel central, cît și la cel local. Totodată, a fost acordată asistența necesară autorităților publice centrale și locale la elaborarea unor rapoarte consolidate, precum și s-a îmbunătăţit mecanismul de estimare şi planificare financiară în cadrul autorităților publice centrale și locale pentru asigurarea cu banii necesari la implementarea acţiunilor planificate.

În același sens, s-a elaborat Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social “Plasament familial pentru adulţi”, iar Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei a demarat reforme în domeniul protecției copilului.

Pe de altă parte, Euromonitorul reflectă și condamnările Republicii Moldova la CEDO, precum și situația libertății presei. Astfel, în perioada de referință Moldova a fost condamnată de patru ori la CEDO pe cauze de încălcare a principiului securității raporturilor juridice, tortură și tratament inuman, pe temeiuri procedurale și lipsa unei diligențe în efectuarea urmăririi penale. La începutul anului 2014 mai multe posturi TV au fost excluse din unele pachete ale operatorilor prin cablu, ceea ce s-a calificat ca limitare a libertății presei și accesului cetățenilor la informare.

O restanță în domeniul mass-media este menționată amînarea adoptării legislației care să reglementeze transparența finanțării și cu privire la proprietarii mass-media, piața de publicitate și de-monopolizarea pieței mass-media. Tot în acest domeniu se menționează despre lipsa de progrese în sensul aprobării unei noi Legi a presei și a publicității, așa cum prevede Planul de Acțiuni al Guvernului.

În același raport se atrage atenția și despre mai multe propuneri de modificare a Codului Audiovizualului, care probabil nu vor mai fi votate de către deputații actualei Legislaturi.

Diana Cebotari

Inapoi la arhiva noutaților