[ X ]
[ X ]
[ X ]
Rezultatele sesiunii suplimentare de bacalaureat, făcute publice. Vezi detalii!
1 August

După sesiunea suplimentară de bacalaureat numărul candidaţilor care au susţinut examenul a crescut cu 2.988, ajungînd la 15.478 sau circa 56 la sută din numărul candidaţilor admişi la examen. În total, la examenul de bacalaureat 2014 au fost admiși 27.604 de candidaţi, transmite CURENTUL.

Potrivit datelor Agenţiei de Asigurare a Calităţii, cele mai bune rezultate au demonstrat absolvenţii liceelor teoretice (în rîndul acestora rata de promovare a constituit 64,12%), aceştia fiind urmaţi de candidaţii din colegii (33,27%) şi universităţi (30,60%).

Analiza rezultatelor generale după ambele sesiuni ale examenului de bacalaureat 2014 arată că 1.321 de elevi au promovat sesiunea de bacalaureat cu media examenului mai mare sau egală cu nota 8. Pentru comparaţie, aceeaşi medie pe anii de studii în liceu au obţinut-o 11.098 de elevi. În acelaşi timp, 1.161 de elevi din totalul celor admişi în sesiune au obţinut o medie pe anii de studii de liceu între 5 şi 6, în timp ce 12.126 de candidaţi nu au promovat examenele.

Distribuţia candidaţilor după mediile obţinute la examenul de bacalaureat este următoarea:
•2 candidaţi au obţinut 10 pe linie;
•181 de candidaţi au media de la 9 pînă la 9,99;
•1.136 de candidaţi au media de la 8 pînă la 8,99;
•3.409 de candidaţi au media de la 7 pînă la 7,99;
•6.071 de candidaţi au media de la 6 pînă la 6,99;
•4.679 de candidaţi au media de la 5 pînă la 5,99.

Testele pentru examenele de bacalaureat au fost elaborate în 46 de grupuri de lucru, în care au activat peste 100 de profesori. Lucrările au fost evaluate de 58 de comisii de evaluare în care au activat peste 1.000 de profesori.

La sesiunea de bacalaureat 2014, au fost admişi 27.604 candidaţi, dintre care 6.281 (sau 22,75%) sînt restanţieri din sesiunile anterioare. Cei 12.126 de candidaţi sau (43,93 la sută) care nu au promovat sesiunea din acest an vor avea posibilitatea să susţină probele de examen nepromovate de cel mult două ori în decursul următorilor trei ani.

La sesiunea suplimentară de bacalaureat, care a avut loc în perioada 16-23 iulie curent, au participat 9.681 de candidaţi, dintre care doar 175 s-au prezentat la unele examene pentru prima dată, deoarece din motive obiective nu au putut participa la sesiunea de bază. În sesiunea suplimentară au fost verificate în total 12.292 de teste. Din cele 12.292 de note acordate, 5.189 au fost note mai mari sau egale cu 5.

În sesiunea suplimentară 78 de candidați au fost eliminaţi de la examenul de bacalaureat pentru derogare de la metodologie. În total, în sesiunea de bacalaureat 2014 au fost eliminați pentru diverse încălcări 239 de candidaţi.

Persoanele care nu s-au înscris pentru susţinerea examenului de bacalaureat, cele care nu au promovat examenele de bacalaureat sau cele ale căror lucrări au fost anulate pentru fraudă, au mai multe opțiuni de a-și continua studiile. Acestora li se eliberează, la cerere, de către instituţia de învăţămînt în care şi-au făcut studiile, o adeverinţă care confirmă realizarea programei de liceu. În baza certificatului de absolvire a gimnaziului şi a adeverinţei de realizare a programei de liceu, elevii care nu au susţinut bacalaureatul se pot înscrie la studii în instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate (urmînd să susţină, în mod obligatoriu, toate diferenţele de programă).

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților