[ X ]
[ X ]
[ X ]
Profesorii vor primi un spor salarial de 100 lei pe lună, dacă această inițiativă va fi votată de Parlament
29 Mai

Profesorii din instituțiile preuniversitare și universitare, deținători ai gradelor didactice, vor primi lunar un supliment de până la 100 lei, pentru a-și procura literatură de specialitate. Aceasta doar dacă Parlamentul va vota inițiativa legislativă înaintată în acest sens de doi deputați, transmite Curentul.md

Sporul la salariu se va acorda profesorilor din învățământul preuniversitar, deținători ai gradelor didactice. Deținătorii gradului superior vor primi câte 100 lei, cei de gradul întâi vor avea un spor de 80 lei, iar deținătorii titlurilor științifico-didactice din învățământul superior vor primi câte 100 lei. Sporul se va achita lunar.

Sistemul actual de salarizare nu ține cont de specificul activității profesionale a cadrelor didactice – profesori, învățători și educători. Munca pedagogică, spre deosebire de alte domenii de activitate, implică și o activitate intelectuală prealabilă de pregătire pentru desfășurarea la standarde înalte de calitate a lecțiilor predate, prelegeri, seminare, conferințe. În activitatea didactică este necesar ca profesrul să studieze literatura de specialitate, publicații periodice în domeniu, experiența altor țări, iar aceasta presupune documentarea minuțioasă la tema respectivă, consultarea diferitor surse, cărți, manuale, materiale didactice, materiale pe internet. Această activitate pretinde cheltuieli, uneori substanțiale, care cu greu pot fi acoperite din salariu bugetar actual al unui profesor. În consecință, are de suferit calitatea procesului educațional, iar aceasta se răsfrânge asupra calității ”produsului” final al sistemului de învățământ – absolventul de gimnaziu, liceu, școală profesională, colegiu, universitate, se arată în nota transmisă Parlamentului de către autorii proiectului de lege.

În acest sens, proiectul propus are scopul să stimuleze financiar cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar. Sporul nominalizat are menirea să acopere, parțial, cheltuielile suplimentare suportate de cadrele didactice pentru buna desfășurare a procesului educațional la care participă. În opinia deputaților, care au ieșit cu inițiativa legislativă, asigurarea cu carte și publicații periodice va contribui la perfecționarea continuă a calificării profesionale a cadrelor didactice.

Autorii proiectului de lege privind completarea legii salarizării în sectorul bugetar sunt Ciobanu Maria și Ciobanu Ghenadie, ambii din fracțiunea parlamentară a PLDM.

Diana Cebotari

Inapoi la arhiva noutaților