[ X ]
[ X ]
[ X ]
Numărul doctoranzilor a crescut cu 2.5% în 2013
30 Aprilie

Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2013, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 49 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 18 instituţii de învăţămînt superior. Numărul doctoranzilor a constituit 1522 persoane, fiind în creştere cu 2,5% faţă de anul 2012, transmite CURENTUL.

Circa trei pătrimi din numărul total de doctoranzi au urmat studiile în instituţiile de învăţămînt superior. În anul 2013, ponderea femeilor în numărul total de doctoranzi a fost de 56,0%.

Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul drept cu 18,2%, după care urmează medicina 14,7% şi economie cu 14,0%.

În instituţiile publice numărul de doctoranzi a constituit 1366 persoane sau 89,8% din total doctoranzi. În anul 2013 au fost înmatriculate la studii de doctorat 472 persoane, inclusiv 278 persoane cu finanţare bugetară adică cu 1,8% mai mult comparativ cu anul 2012 şi 194 persoane în bază de contract.

La fel, în anul 2013 la studii de postdoctorat au fost înmatriculate 16 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 19 persoane. Ponderea femeilor în numărul total de postdoctoranzi a fost de 60,0%. Numărul absolvenţilor cu susţinerea tezei a constituit 6 persoane, în patru domenii ştiinţifice: ştiinţe fizico-matematice, tehnică, istorie şi medicină.

Elena Mocreac

Inapoi la arhiva noutaților