[ X ]
[ X ]
[ X ]
Inspectoratul Muncii al Sindicatelor a prezentat un bilanț al activității în semestrul I al anului 2015
20 August

Inspectoratul Muncii al Sindicatelor (IMS) a prezentat ieri, membrilor Comitetului Confederal al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), un bilanț al activității în semestrul I al anului 2015, în care au fost expuse principale rezultate obținute și obiectivele pentru următoarea perioadă, ce se referă la situația în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

Potrivit conducerii IMS, sindicatele au un rol esențial în procesul de prevenire și depistare a cazurilor de nerespectare a legislației muncii și altor acte normative ce conțin norme ale dreptului muncii.

Elena Carchilan, şef al IMS, a menționat că în perioada de referință au fost depistate mai multe încălcări ce țin de necorespunderea locurilor de muncă la cerințele minime de SSM. Astfel, nu se efectuează evaluarea riscurilor profesionale, sunt admise la lucru persoane fără pregătire profesională necesare, există carențe la capitolul instruirea în materie de SSM.

În această perioadă IMS a efectuat 188 vizite de lucru în diverse regiuni ale țării, la întreprinderi cu un număr de peste 27 mii de salariați și a acordat 432 de consultații angajatorilor și salariaților ce se referă la aplicarea legislației muncii. În urma acestor vizite au fost întocmite o serie de procese verbale în care au fost consemnate 2158 de încălcări și abateri de la prevederile actelor legislative și normative în domeniul muncii, dintre care 1636 în domeniul SSM și 522 de încălcări în domeniul relațiilor de muncă.

În raportul prezentat s-a accentuat necesitatea constituirii la întreprinderi a Comitetelor pentru SSM, care vor contribui la depistarea și lichidarea neajunsurilor la locul de muncă. “Doar în condiții de evaluare continuă a factorilor de risc profesional, prin intermediul Comitetelor pentru SSM, vom reuși să diminuăm numărul imens de accidente de muncă și nivelul de îmbolnăviri, precum și cele soldate cu incapacitate temporară de muncă”, a subliniat conducerea IMS.

Elena Carchilan a mai spus că există dificultăți la cercetarea accidentelor de muncă, deoarece, în multe cazuri, acestea sunt comunicate cu întârziere de către angajator și a precizat că este necesar să fie elaborat un mecanism eficient de comunicare a accidentelor de muncă pentru a interveni rapid.

În cadrul ședinței s-a menționat și despre conlucrarea cu Inspectoratul de Stat a Muncii, activitățile de instruire în domeniul SSM organizate de sindicate în teritorii, acțiunile de sensibilizare și informare a populației în domeniul prevenirii producerii accidentelor de muncă.

În perioada următoare, IMS urmează să efectueze controlul respectării Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Republica Moldova, Codului muncii, Legii securității și sănătății în muncă și altor acte legislative și normative din domeniul muncii ce țin de realizarea drepturilor membrilor de sindicat la capitolul SSM.

Totodată, IMS va continua procesul de verificare a calității evaluării factorilor de risc, iar la solicitarea centrelor sindicale național-ramurale va efectua vizite de lucru la entități unde apar conflicte de muncă.

Menționăm, că în perioada ianuarie-iulie a anului 2015, la Inspectoratul de Stat a Muncii a fost comunicate 223 de accidente de muncă, dintre care 34 mortale.

Cristina Pendea

Inapoi la arhiva noutaților