[ X ]
[ X ]
[ X ]
Inspectoratul de Stat al Muncii a efectuat peste trei mii de controale în primul semestru al anului 2014
5 August

Pe parcursul lunilor ianuarie-iunie ale anului 2014, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost efectuate 3660 controale la mai mult de 3100 agenţi economici cu un număr de peste 117 mii salariaţi, din care circa 55 mii femei şi 49 minori, transmite CURENTUL.

Vizitele de lucru au fost axate în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 1946 controale și în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, unde au fost efectuate 1714 controale. Din numărul total de controale 2691 constituie controale planificate şi 969 controale inopinate, din care 40 – cu ocazia cercetării accidentelor de muncă.

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) au fost comunicate 240 evenimente de accidentare a lucrătorilor în cîmpul muncii, fiind accidentate 249 persoane. Inspectorilor de muncă au fost dispuse spre cercetare 65 evenimente, din care 27 cu caracter mortal. 8 cazuri au fost clasificate ca accidente de muncă mortale şi 17 – grave, în urma cărora au avut de suferit mortal – 10 persoane şi grav – 17 persoane. De către comisiile unităţilor economice au fost cercetate 175 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

La fel, au fost fost întreprinse vizite de control la unităţi economice, care admit restanţe la plata salariilor. Astfel, la 70 agenţi economici suma restantă la plata salariilor, la momentul efectuării vizitelor de control, constituia peste 17 milioane de lei, inclusiv datorii din anii precedenţi – circa 6 mililioane lei. La 17 agenţi economici conturile bancare sînt blocate.

În I semestru al anului 2014 la 46 agenţi economici şi 14 angajatori-persoane fizice au fost constatate 152 persoane ce activau fără forme legale de angajare, inclusiv 59 femei şi 8 minori. Pentru plasarea în cîmpul muncii al persoanelor cu dizabilităţi la 77 unităţi au fost rezervate 327 locuri de muncă. În 136 unităţi activează 426 persoane cu dizabilităţi, iar la 33 unităţi există registru de evidenţă a cererilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi.

Elena Mocreac

Inapoi la arhiva noutaților