[ X ]
[ X ]
[ X ]
Expert: Proiectul de Lege privind semnătura electronică și documentul electronic este lăudabil, dar mai sînt lacune
14 Mai

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului de Lege privind semnătura electronică și documentul electronic din perspectiva drepturilor omului și a prezentat un raport în acest sens, transmite Curentul.md

Proiectul de lege înaintat de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost elaborat cu respectarea cerințelor din domeniu, cu includerea a trei forme de semnătură electronică care sunt incluse în Directiva europeană 1999/93/CE  și în conformitate cu prevederile constituționale, ceea ce este lăudabil, potrivit expertului care a examinat acest proiect.

Cu toate acestea, în urma efectuării expertizei, au fost depistate cîteva carențe în proiectul de lege. Cu privire la Codul civil s-a depistat o neclaritate ce ține de încheierea procurii. La fel, sunt neclarități cu privire la recunoașterea semnăturilor electronice din străinătate.

”La general salutăm acest proiect de lege și sperăm că la definitivarea proiectului de lege opiniile noastre vor fi luate în considerație”, a spus expertul Iulian Rusu.

Proiectul urmăreşte instituirea semnăturii electronice, a mecanismelor de prestare a serviciilor de certificare a semnăturii electronice și acreditare a prestatorilor de astfel de servicii.

Legea, dacă va intra în vigoare, va asigura o diversificare a formelor de autentificare pentru cetățeni, asigurînd astfel o serie de avantaje pentru unele categorii de cetățeni cărora forma olografă de identificare, luată în contextul în care aceasta se aplică este mai puțin atractivă decît semnătura electronică, inclusiv oferă alternativa unei identificări la fel de eficiente fără necesitatea de deplasare, permițînd încheierea actelor juridice la distanță.

Diana Cebotari

Inapoi la arhiva noutaților