[ X ]
[ X ]
[ X ]
Consiliul Concurenței a prezentat raportul de activitate bianual
4 Iunie

Consiliul Concurenței din Republica Moldova (CCRM) a prezentat la 3 iunie curent Raportul bianual privind activitatea sa în perioada anilor 2012-2013, transmite Curentul.md.

Perioada nominalizată a avut o importanță deosebită pentru Consiliu, dat fiind faptul că a trecut printr-o etapă de tranziție în cadrul căreia au avut loc reforme la cadrul legislativ și instituțional din domeniul concurenței.

În același timp cu modificarea cadrului legal, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, a fost reformată în Consiliul Concurenţei, care în prezent este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei sale și a cărei activitate se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Etapa de tranziție s-a evidențiat prin fortificarea capacității instituționale a autorității de concurență, manifestată prin angajarea noului personal al Consiliului Concurenţei și pregătirea intensă a acestuia. Astfel, în perioada raportată, au fost organizate un șir de trening-uri și seminare pentru personalul nou angajat, dar și pentru specialiștii existenți.

În procesul de activitate, Consiliului Concurenţei a efectuat acțiuni de prevenire și investigare a cazurilor de încălcare a legislației în domeniul concurenței. Astfel, în perioada de raportare au fost finalizate 63 de acțiuni de prevenire și contracarare a acțiunilor anticoncurențiale, precum și de cercetare a pieței, vizînd cele mai importante domenii ale economiei.

Pentru anul curent, CCRM și-a pus ca obiectiv realizarea sarcinilor ce se referă la notificarea şi evidenţa ajutoarelor de stat, promovarea liberalizării şi reglementării unor pieţe, dezvoltarea cooperării cu autorităţile publice centrale şi locale, consolidarea parteneriatului pe plan internaţional, fortificarea dialogului cu societatea în vederea creşterii culturii concurenţiale.

Diana Cebotari

Inapoi la arhiva noutaților