[ X ]
[ X ]
[ X ]
Buliga: Succesul într-o meserie este determinată de axarea pe instruirea practică
23 Iunie

Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valentina Buliga au avut o întrunire cu directorii instituțiilor de învățămînt secundar profesional, şefi ai subdiviziunilor ministerului și reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde au discutat despre obiectivele prioritare ale sistemului educaţional în formarea competenţelor şi aptitudinilor necesare pentru socializare, transmite Curentul.md.

„Pentru o societate prosperă, bazată pe o economie solidă, şcoala trebuie să formeze buni cunoscători ai lucrului practic, într-o diversitate de domenii, în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă şi prin asigurarea unei concordanţe între oferta de locuri pentru calificare şi cererea la nivelul fiecărui raion sau în ansamblul economic al regiunii de dezvoltare respective. Prin faptul deja dovedit că succesul într-o meserie este determinată de axarea pe instruirea practică, dar şi de calitatea partenerilor de practică”, a menționat ministra.

Nina Pungă, șefă a direcției dezvoltarea resurselor umane și politici ocupaționale din cadrul Ministerului, a vorbit despre situația pe piața forței de muncă și formarea profesională a muncitorilor calificați în funcție de cererea pieții muncii. Printre principalele arii de intervenție a Ministerului au fost enunțate următoarele: numărul mare de locuri de muncă cu productivitate joasă și nivel de salarizare insuficient, neatractive pentru populație; ponderea înaltă a activităţilor informale  în unele sectoare; ponderea mare a populaţiei ocupate în activităţi agricole, cu o productivitate scăzută; competenţe insuficiente ale resurselor umane.

În final, Ministrul Muncii, Protecției  Sociale și Familiei, Valentina Buliga a concluzionat: „Meseria este brăţară de aur”, spunea un vechi proverb românesc, iar în zilele noastre instruirea şi transmiterea cunoştinţelor se face într-un cadru instituţional organizat, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate.

Elena Mocreac

Inapoi la arhiva noutaților