[ X ]
[ X ]
[ X ]
(„Persoanele din spatele liderului”) Şefă de direcţie la FISC: Ion Prisăcaru știe cum să…
30 Iunie

Veronica Vragaleva, șef al Direcției metodologia impozitelor directe și impozitare internațională în cadrul Direcției generală metodologia impozitelor și taxelor, anterior activității în cadrul Serviciului Fiscal de Stat a muncit 2 ani în calitate de contabil, combinînd activitatea academică din ultimii ani de studii la ASEM cu cea profesională.

Solicitată de reporterul nostru în cadrul proiectului „Persoanele din spatele liderului”, Veronica Vragaleva a spus că această combinație între cercetare și implementare a rămas să fie zona ei de interes și de confort și după angajarea în cadrul Serviciului Fiscal de Stat.

„Astfel, în primii ani de activitate am reușit să finalizez cu succes ciclul masteral la specialitatea Administrare financiar-bancară (ASEM, unde un an am ținut seminarele la disciplina ”Prețuri și tarife”) și Drept administrativ și constituțional (AAP). În opinia mea, un bun fiscalist, pe lîngă aptitudinile de economist și contabil, ar maitrebui să fie și un bun jurist, această profesie fiind un amestec de cunoștințe din toate aceste trei domenii. Ulterior, interesul pentru fiscalitate s-a transferat în inițierea studiilor de doctorat la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei și în ocuparea prin cumul a postului de cercetător științific la Institutul Național de Cercetări Economice, în paralel cu activitatea practică desfășurată în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Consider că un specialist bun trebuie să se autoperfecționeze în continuu, iar încadrarea într-un ciclu de studii este o modalitate excelentă pentru asta”, a declarat aceasta.

În cadrul actualului loc de muncă activează de aproximativ 3 ani din 8 ani în serviciul fiscal.

„Aceasta implică elaborarea baze metodologice de aplicare a impozitului pe venit (impozitul pe profit, impozitul pe venit din salariu, reținerile la sursa de plată, dividendele, etc.) atît în dimensiune națională, cît și în dimensiune internațională, prin acordarea explicațiilor în aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate între Republica Moldova și alte state”, a adăugat Veronica Vragaleva.

Fiind întrebată despre şeful său, conducătorul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, aceasta a avut doar cuvine de laudă.

„Odată cu numirea Dlui Prisăcaru, pornind de la tendințele regionale și internaționale privind impozitul pe venit, împuternicirile Direcției, dar și numărul de persoane încadrate, s-au majorat. De fapt, Dul Prisăcaru știe să țină mîna pe pulsul tendințelor atît naționale, cît și internaționale foarte bine. Valul managementului public modern (New Public Management) (cea mai recentă tendință de organizare a administrațiilor publice) a început a fi implementată pe larg odată cu numirea Dlui Prisăcaru în funcție. Sloganul ”Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului” a trezit multe discuții atît între consumatorii serviciilor fiscale (contribuabilii), cît și de către cei ce le livrează (funcționarii fiscali), deoarece a însemnat o orientare a instituției către client, către necesitățile și problemele acestuia, contribuabilul fiind poziționat în centrul acțiunilor desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, au fost lansate o serie de servicii publice, printre care, unele exclusive pentru regiunea Europei de Sud-Est și Centrale, care reprezintă cele mai bune practici la nivel european și internațional, cum ar fi e-Factura sau declarația precompletată (ultimul proiect avînd onoarea să îl conduc). Desigur, pornind de la necesitățile contribuabililor, s-a inițiat o modelare sau remodelare (dacă deja exista un proces) a proceselor de lucru existente în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, care reprezintă o precondiție iminentă în prestarea unor servicii de calitate. Dul Prisăcaru pune accent pe dezvoltarea continuă a personalului, inițiind o serie de cursuri pentru creșterea capacităților profesionale a angajaților dar și încurajînd aplicarea angajaților la numeroase cursuri menite să aducă la plus valoare instituției, dar și statului, în ansamblu. Este important de menționat aici că la solicitarea persoanelor ce urmează să participe în cadrul unor întruniri de nivel înalt în dimensiune internațională, candidatura persoanelor delegate se examinează atît din perspectiva profesionalismului, cît și din perspectiva capacităților comunicaționale și a cunoștințelor generale a persoanei despre Republica Moldova, astfel asigurînd reprezentarea instituției la cel mai înalt nivel. Important este că Dul Prisăcaru știe să balanseze orientarea către client cu anumite procese și procedee interne din cadrul organizației, menite să contribuie la creșterea încasărilor la buget, asigurînd sarcina de bază a Serviciului Fiscal de Stat – asigurarea acumulării resurselor necesare pentru buna funcționare a statului. Este interesat că Dul Prisăcaru pune accent pe încasarea la capacitate maximă a veniturilor mai mult decît la nivelul fixat de Ministerul de Finanțe – accent ce a dat rezultate conform rezultatelor anului 2014, cînd încasările au excedat semnificativ valoarea planificată. Se pune accent pe un alt concept pe larg utilizat de administrațiile fiscale din alte state dezvoltate, și anume pe  decalajul fiscal (Tax Gap), acesta urmînd a fi diminuat prin elaborarea unui sistem de riscuri bine structurat – acțiune ce a fost, de asemenea, inițiată la inițiativa Dlui Prisăcaru. Pornind de la acel fapt că acțiunile inițiate odată cu numirea în funcție a Dlui Prisăcaru sunt perfect încadrate în tendințele managementului public modern practicat și de alte administrații fiscale dezvoltate, aș putea concluziona că l-aș caracteriza pe Dul Prisăcaru ca un motor al acestor tendințe internaționale în Republica Moldova, în special, în administrarea fiscală, care avea nevoie de un nou val de abordări și acțiuni”, a mai spus Veronica.

Referindu-se la planurile de viitor, Veronica Vragaleva a afirmat că acestea se rezumă la dorința de a continua direcția perfecționării administrării fiscale cel puțin în domeniul ei de activitate.

„Cred că împreună cu colegii mei ce compun echipa de reformare a Serviciului Fiscal de Stat, conduși fiind de un manager competent cum este Dul Prisăcaru, vom putea aduce în  administrarea fiscală cele mai bune practici, în stare să satisfacă și necesitățile contribuabililor, dar și să contribuie la motivarea persoanelor încadrate să realizeze lucruri frumoase, lucruri utile, de care ar fi mîndri copii lor, de care ar fi mîndri ei înșiși”, a conchis aceasta.

Adrian Platon

Inapoi la arhiva noutaților