[ X ]
Raportul CCM privind implementarea Proiectului ”Reforma învățămîntului în R. Moldova” va fi publicat în Monitorul Oficial!
10 August

Raportul Curţii de Conturi privind autenticitatea situațiilor financiare aferente implementării Proiectului ”Reforma învățămîntului în Republica Moldova” pe exercițiul bugetar 2016 va fi publicat mîine în Monitorul Oficial, informează CURENTUL.

Potrivit datelor prezentate în raport, pentru implementarea cu succes a reformei structurale în sectorul educației, în 2013 Guvernul R. Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare au semnat un Acord de finanțare în vederea obținerii unui credit în valoare de 40 milioane de dolari SUA care urma a fi valorificat pe parcursul a cinci ani.
În urma auditului s-a constatat capacitatea instituțională redusă a Ministerului Educației de valorificare a mijloacelor financiare externe, fapt ce relevă riscul neimplementării în termen a Proiectului. Astfel, potrivit Acordului de finanțare a Proiectului, pentru realizarea Componentelor I și II au fost stabiliți 16 indicatori de debursare, pentru care au fost planificate debursări în valoare de 38,5 mln dolari SUA. În total, pe perioada 2013-2016 au fost executați 10 indicatori de debursare, pentru care efectiv au fost debursate 19,0 mln dolari SUA. Auditul a scos în evidenţă şi restanţe la finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învățămînt.

Curtea de Conturi a mai constatat că Ministerul Educației a prezentat Băncii Mondiale date incomplete privitor la cheltuielile de retribuire a muncii cadrelor didactice la situația din 31 decembrie 2016, fără datele ce țin de cheltuieli efective, creanțe și datorii creditoare.

sursa: MOLDPRES

Inapoi la arhiva noutaților