[ X ]
Vezi cu cît a crescut produsul intern brut în Moldova în 2013
17 Martie

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2013 produsul intern brut (PIB) a însumat 99879 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere – în termeni reali – cu 8,9% faţă de anul 2012, transmite Curentul.md.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a majorat cu 22,1% în raport cu anul 2012, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 26,0% şi cu 5,5% respectiv. Creştere semnificativă a fost înregistrată în agricultură, economia vânatului, silvicultură; pescuit şi piscicultură cu 41,0% faţă de anul 2012 cu o contribuţie la formarea şi creşterea produsului intern brut de 12,2% şi de 4,5% respectiv.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 4,0%, contribuind la formarea şi creşterea PIB-ului cu 58,9% şi cu 2,5%, respectiv. Creşterea a fost determinată de majorarea valorii adăugate brute din activităţile comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, construcţii şi transporturi şi comunicaţii, respectiv cu 7,3%; 5,1% şi 3,8%.

Volumul impozitelor pe produse a înregistrat o creştere de 5,7% în raport cu anul anterior, cu o contribuţie la formarea şi creşterea PIB-ului de 17,2% şi de 1,0%, respectiv.

Consumul final a fost în creştere cu 5,2% în raport cu anul precedent, influenţând pozitiv, cu 6,2%, sporul produsului intern brut. Creşterea a fost condiţionată de majorarea cu 6,5% a consumului final al gospodăriilor populaţiei. Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 10,7% şi cu 5,5% faţă de anul 2012.

Elena Mocreac

Inapoi la arhiva noutaților