[ X ]
[ X ]
Cele mai bogate soții de demnitari
15 Ianuarie

Mai mulţi demnitari de stat din Republica Moldova au soţii cu venituri destul de bune, lucru care reiese din declaraţiile pe venit ale acestora.

După cum informează CURENTUL, printre soțiile demnitarilor care au venituri apreciabile se numără: Galina Ghilaș, Tatiana Lazăr, Otilia Drăguțanu, Maria Marinuță, Janet Erhan, Angelina Tănase etc.

Galina Ghilaş, soţia şefului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Anatol Ghilaş, potrivit declaraţiei de venit şi proprietate, a acumulat, în 2012, din salariul de bază 600 000 lei şi un venit obţinut din alte surse legale (servicii de arendă prestate de compania Lusmecon) – 244 200 lei. Totodată, ea mai deţine un teren de construcţie din 2005, valoare cadastrală a căruia este de 71 729 lei, două case de locuit, valoarea cadastrală totală fiind de 763 864 lei. Soţia şefului ARFC mai deţine şi un automobil de marca BMW X5 cu o valoare de 774635 lei, înregistrat în Chişinău.

Galina Ghilaş deţine un pachet de 75,88% acţiuni în compania ,,Lusmecon”, una din cele mai mari companii de construcţii din R. Moldova, valoarea de cumpărare fiind de 9 909 500 lei, şi 100% în întreprinderea SRL „Molhart”, cu valoarea de cumpărare de 141 200 lei.

Tatiana Lazăr, soţia viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Valeriu Lazăr, potrivit declaraţiei de venit şi proprietate, a obţinut, din salariul de bază la S.C. Business Intelligent Sevices, – 36 673,77 lei, iar din salariul de funcţie la IM Tatra-Bis SRL- 6 600,14 lei.

Totodată, ea deţine două conturi bancare, cu menţiunea conturi salariale curente. Cota parte a Tatianei Lazăr în capitalul social al societăţii comerciale S.C. Business Intelligent Services SRL (cu o valoare de cumpărare de 1 092 000, 00 lei) este de 42%. Ea mai deţine 50% din IM Tatra-Bis SR, valoarea de cumpărare a căreia este de 97 065,70 lei, şi 25% din Molpan Product SRL, care are o valoare de cumpărare de 250 000,00 lei.

Otilia Drăguţanu, soţia guvernatorului Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu, este administratoarea întreprinderii Anodilia SRL, de unde a obţinut în 2012 o sumă de 57 737,50 lei, dar şi administratoarea întreprinderii Mandot SRL, de unde a obţinut un venit de 5 200,00 lei. Totodată, ea a mai obţinut dividende (net) din compania Anodilia SRL de 464 280, 48 lei. Soţia guvernatorului BNM deţine un automobil de marca Volkswagen Tiguan, fabricat şi dobîndit în 2012 prin procurare, leasing financiar, cu o valoare de 442 138 lei, înregistrat în Chişinău.

Otilia Drăguţanu deţine cote părţi în capitalul social al unor societăţi comerciale, după cum urmează: 50% din biroul de traduceri Anodilia SRL, cu o valoare de cumpărare de 83 343,5 lei; 33, 3% din întreprinderea de consultanţă Conviot SRL cu o valoare de participare de 1800,0 lei; 20% din întreprinderea de panificaţie Mandot SRL cu o valoare de cumpărare de 1 080,0 lei; 50% din întreprinderea de comerţ cu amănuntul Otidia SRL cu o valoare de cumpărare de 2700,0 lei; 60% din agenţia de turism Caro Travel SRL cu o valoare de cumpărare de 3 240,0 lei.

Maria Marinuţa, soţia ministrului Apărării, Vitalie Marinuţa, potrivit declarației de venit și proprietate, a obținut din salariul de director al SRL Faintur 19 500 lei. Totodată, ea deține o casă de locuit, dobîndită în 2003, cu suprafața de 59,95 m2 și cu o valoare cadastrală de 27 135; un apartament, dobîndit în 2013, cu o suprafață de 131 m2, cu o valoare de 442 125. Maria Marinuţa mai deține și un automobil fabricat în 2006 și dobîndit prin procurare în 2011, fiind înregistrat în Dubăsari. Soția ministrului deţine 100% din capitalul social al două societății comerciale: una specializată în comerțul cu amănuntul, avînd o valoare de cumpărare de 900 000 lei, și alta specializată în turism cu o valoare de cumpărare de 5 400 lei.

Janet Erhan, soţia ministrului Tineretului şi Sportului, Octavian Bodişteanu, gestionează un salon de rochii de seară. De asemenea, ea administrează restaurantul japonez ,,Yakiniku zen” din centrul capitalei. În 2012, Octavian Bodişteanu i-a cumpărat soţiei o maşină nouă – Suzuki Swift din 2011, care costă 11-14 mii de euro, în funcţie de dotări.

Angelina Tănase, soţia Preşedintelui Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, figurează, în declarația de venit a soțului ei, ca Director al PP ,,Timpul de Dimineaţă”, administrator al „APPS-Imobil”, consultant la întreprinderea de stat „Moldtelecom”. De asemenea, ea primeşte salarii şi de la firmele „ICS SYNEVO” SRL şi „COMUNICARE-NV” SRL. Pe parcursul anului 2012, Angelina Tănase a cîştigat circa 168 000 de lei.

Totodată, ea mai deține și un teren, dobîndit în 2002, cu suprafața de 400 m.p., cota-parte 1/2, valoarea cadastrală – 361973 lei; o casă de locuit, dobîndită în 2002, cu suprafața de 250 m.p, cota-parte 1/2, valoarea cadastrală – 851442 lei; un automobil de marca Lexus, fabricat în 2009, dobîndit în 2012, cu o valoare de 164 000 lei.

Andriana Cheptine

Inapoi la arhiva noutaților